Звіт про виконання Контракту з керівником підприємства, що є у державній власності за 2018 рік

ЗВІТ

про виконання Контракту з керівником підприємства,

що є у державній власності

 

          Здійснюючи в 2018 році поточне (оперативне) керівництво Державним підприємством "Експлуатаційно-майнове управління", далі – Підприємство, спрямоване на організацію його виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності та забезпечення виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством України, Статутом Підприємства та Контрактом, звітую про наступне.

Основна діяльність Підприємства

          З метою ефективного управління державним майном, що знаходиться в сфері управління Державної служби фінансового моніторингу України, наказом Держфінмоніторингу від 25.01.2006р. № 8 було закріплено на правах господарського відання і за Актом прийому-передачі матеріальних цінностей від 02.02.2006р. передано на баланс Державного підприємства "Експлуатаційно-майнове управління" адмінбудинок   Держфінмоніторингу в м. Києві по вул. Білоруській, 24.

          З метою забезпечення належного функціонування ДП «ЕМУ» та забезпечення організаційно-технологічних заходів щодо обслуговування інфраструктури приміщення Держфінмоніторингу відповідно до Наказу Державної служби фінансового моніторингу України  від 01.06.2012 №69 статутний капітал Підприємства було збільшено до 178739,65 грн. за рахунок майна. В результаті, Підприємство згідно з Актом прийому-передачі майна від 01.06.2012 отримало меблі, комп’ютерне та інше обладнання на суму 176903,75 грн.  

          Основними завданнями Підприємства є експлуатація та розвиток майнового комплексу Державної служби фінансового моніторингу України, проведення технічного обслуговування і ремонтів систем, що забезпечують функціонування будівлі та безперервну роботу технологічного обладнання, забезпечення нерухомого майна тепловою, електричною енергією, водопостачанням та водовідведенням, вентиляцією та кондиціюванням повітря, утримання службових приміщень та прилеглої території в належному технічному та санітарному стані, здійснення фінансово-господарського і матеріально-технічного забезпечення об’єктів майна, яке знаходиться на балансі Підприємства, надання транспортних послуг службовими автомобілями Держфінмоніторингу.

          При виконанні завдань, що стоять перед Підприємством, та у своїй господарській діяльності основна увага працівників спрямована на організацію належного використання державного майна, досягнення ефективного та раціонального використання ресурсів, що споживаються. При укладанні договорів на технічне обслуговування систем, закупівлі витратних матеріалів та виконанні робіт з технічної і господарської підтримки майнового комплексу перевага надається тим пропозиціям, які дозволяють досягти максимальних економії та ефективності.

          Службові інструкції і графіки роботи технічного персоналу Підприємства розроблені таким чином, щоб забезпечити стабільну, безаварійну роботу систем та технологічного обладнання адмінбудинку, унеможливити аварійні ситуації, звести до мінімуму невиправдане витрачання теплової, електроенергії та води, а також підтримувати найбільш ефективні і економічні режими роботи обладнання вентиляції та кондиціювання, систем опалення та гарячого водопостачання.

          Крім того, на підставі аналізу почасового та подобового споживання електроенергії споживачами (показники споживання щоденно фіксуються черговим персоналом) постійно ведеться пошук додаткових можливостей щодо більш економного використання енергоресурсів і у подальшому.

          Аналогічні заходи розроблені і впроваджуються і стосовно  економного споживання води, витратних матеріалів, і це теж дає свої позитивні результати.

У 2018 році з Держфінмоніторингом було погоджено 3 штатні розписи, що вводилися в дію з 01.01.18, 01.02.18, 01.07.18. У зв’язку з виробничою необхідністю, з метою оптимізації витрат на Підприємстві було скорочено штатну чисельність працівників на1одиницю - з 23,5 до 22,5 чоловік за рахунок посади головного механіка.

          Фактична чисельність працівників на Підприємстві станом на 01.01.2018р. складала 20 осіб;  на 31.12.2018р. - 17 осіб. За звітний рік на Підприємстві за власним бажанням  було звільнено 6 осіб, та прийнято
3 особи. Частина вивільнених вакансій була заповнена новими працівниками відповідної кваліфікації. Кількість вакантних посад на кінець року становила 7 одиниць.

          На всі посади розроблено та в установленому порядку затверджено посадові інструкції. Усі працівники Підприємства ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями.

          Комунальні послуги

          З метою виконання основних завдань Підприємства на постачання комунальних послуг, зокрема, теплової та електроенергії, води та водовідведення,  послуг з вивозу та утилізації твердих побутових відходів із спеціалізованими підприємствами укладено відповідні договори.

          Технічний персонал Підприємства здійснює щоденний контроль і облік споживання води та енергії, не допускаючи перевищення лімітів споживання, встановлених постачальниками. Рахунки за фактично спожиті послуги сплачуються вчасно.     

                   Забезпечення функціонування систем

           Адмінбудинок оснащено високотехнологічними системами забезпечення життєдіяльності, що потребують постійного контролю та періодичного технічного обслуговування. Із спеціалізованими підприємствами, що мають відповідні ліцензії, досвід роботи та кваліфікований персонал укладено угоди про надання послуг з технічного обслуговування згаданих систем. Технічний персонал Підприємства, супроводжуючи та контролюючи виконання регламентних робіт, накопичує досвід, що допомагає, в разі виникнення нештатної ситуації або збоїв в роботі систем та обладнання, оперативно реагувати та відновлювати їх нормальну роботу. Опис виконаних робіт та висновки про технічний стан обладнання фіксуються в журналах обліку технічного обслуговування та ремонту систем.

          Проте, слід зауважити, що у зв’язку із обмеженням фінансування у звітний період роботи з технічного обслуговування систем, що забезпечують функціонування адмінбудинку, проводилися у обсягах, що суперечать відповідним регламентам, рекомендованим виробниками обладнання. Наслідком цього є нестабільна робота зазначених систем і можливість відмов в їх роботі.

          За Планом підготовки систем і обладнання адмінбудинку до роботи в осінньо-зимовий період крім регламентних робіт з технічного обслуговування були проведені ревізії всіх систем, внесені відповідні корективи в алгоритми роботи автоматики, проведені ревізії і випробування роботи системи опалення, систем гарантованого електроживлення (підготовка палива дизель-електростанції до роботи при мінусових температурах), системи автоматичного вмикання резервного живлення, антикригових систем, систем аварійного та робочого освітлення, машин і комунікацій систем припливно-витяжної вентиляції, теплових завіс тощо.

          Відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил пожежної безпеки в Україні в березні-червні 2018 року були проведені профілактичні випробування та вимірювання електрообладнання у відповідності з методами та нормативно-технічними параметрами та вимірювання опору ізоляції електричних мереж та електроустановок адмінбудинку Держфінмоніторингу.

          Утримання адмінбудинку

          Силами персоналу Підприємства в належному технічному та санітарному стані підтримується адмінбудинок Державної служби фінансового моніторингу України, його робочі та технічні приміщення, санвузли та сходові клітини. Технічний персонал оперативно реагує на заявки щодо виконання дрібного ремонту меблів, фурнітури, приладів освітлення, вікон тощо. Щоденні цілодобові, за встановленими графіками, обходи чергового персоналу дозволяють постійно контролювати стан приміщень, сантехніки та оздоблення адмінбудинку, своєчасно попереджувати та усувати виявлені недоліки.

          Утримання приміщень та території

          Для забезпечення належного санітарного стану приміщень адмінбудинку у першій половині 2018 року щоденно виконувалися роботи з прибирання кімнат, коридорів, холів, санвузлів та сходових клітин, чищення килимових покриттів, санітарна обробка урн, сміттєвих баків та місць їх установки, здійснювалося періодичне миття вікон та чищення меблів. Крім того, здійснювався постійний догляд за зеленими насадженнями. В зимовий період здійснювалося прибирання території від снігу та боротьба з ожеледицею.

З другої половини звітного року зазначені послуги надавалися сторонньою організацією.

За договором із спеціалізованим підприємством щокварталу виконуються роботи з дезінсекції та дератизації приміщень та прилеглої території.

Бухгалтерський облік та звітність

                Для відображення фінансово-господарської діяльності на Підприємстві ведеться бухгалтерський облік у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р.     №996-ХІV.

Облікова політика Підприємства була визначена  наказом по Підприємству №5 від 31.01.2012 зі змінами, внесеними наказом від 01.09.2015 №3.

Відділом бухгалтерського обліку та звітності був розроблений фінансовий план Підприємства на 2018 рік, який у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, був затверджений Держфінмоніторингом 29.08.2017 року. Зміни що вносилися до фінансового плану затверджені 20.04.2018 та 28.11.2018 року. Загалом за 2018 рік Підприємство виконало фінансовий план по доходах та витратах на 100%.

Встановлені законодавством статистичні, податкові та інші види звітів здавалися Підприємством у повному обсязі та у встановлені строки.

Підприємство у 2018 році сплатило до бюджету 1170,4 тис. грн., що на 42,5% більше ніж у 2017 році, в тому числі:

- податок на додану вартість - 450,1 тис. грн.;

- податок з доходів фізичних осіб -  306,9 тис. грн.;

- військовий збір – 25,8 тис. грн.;

- єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування -367,9 тис. грн.;

- земельний податок (за Держфінмоніторинг) – 17,7 тис. грн.

- податок на прибуток - 0,5 тис. грн. (авансовий внесок та штрафні санкції);

- частина чистого прибутку до бюджету – 1,5 тис. грн.

Зобов’язання перед бюджетом та державними цільовими фондами Підприємство сплачувало у встановлені законодавством терміни.

Для проведення фінансових розрахунків на Підприємстві відкрито розрахунковий рахунок в АТ «Укрексімбанк».

Соціально-економічні, трудові і виробничі відносини на Підприємстві

          На Підприємстві прийнято Колективний договір на 2018-2023 роки, зареєстрованого відповідно до вимог чинного законодавства в УПСЗН Шевченківської в м. Києві РДА 29.11.2017. Нормами і положеннями Колективного договору на 2018-2023 роки передбачені трудові відносини та соціальні гарантії, оплата та охорона праці, режим роботи та порядок преміювання працівників, питання охорони здоров’я та дотримання норм пожежної безпеки тощо. Працівники Підприємства забезпечені спецодягом, відповідними засобами індивідуального захисту, проходять обов’язкові періодичні медогляди, навчання та інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки, отримують щорічні оплачувані відпустки згідно з затвердженим графіком. Для всіх працівників Підприємства створені умови праці, що відповідають вимогам діючих законодавчих та нормативних актів. Всі працівники забезпечені матеріально-технічними засобами та оргтехнікою, необхідними для виконання функціональних обов’язків та вирішення оперативних питань, пов’язаних з реалізацією завдань, поставлених перед Підприємством.

Навчання персоналу

          Згідно з Правилами технічної експлуатації електроустановок, теплового та ліфтового господарства, вимогами Типового положення про охорону праці в 2018 році деякі категорії працівників, посадових осіб і спеціалістів пройшли навчання та перевірку знань з правил будови та безпечної експлуатації ліфтів (1 особа), правил технічної експлуатації теплових установок і мереж(1 особа) та навчання і перевірку знань на групу допуску з електробезпеки (5 осіб), про що, після успішного складання іспитів, отримали посвідчення встановленого зразка.

Пожежна безпека та охорона праці

          Відповідно до вимог Закону України «Про пожежну безпеку» наказом по Підприємству № 5 від 27.04.2017р. призначено відповідальних осіб за пожежну безпеку. На Підприємстві затверджено інструкцію про заходи пожежної безпеки, розроблено та затверджено плани евакуації, інструкції про порядок дії працівників Підприємства на випадок пожежі, організовано проведення первинних та поточних протипожежних інструктажів. Згідно з регламентами виробників здійснюються періодичні огляди та перевірки справності засобів пожежогасіння, технічне обслуговування автоматичних систем пожежогасіння та пожежної сигналізації.

          Відповідно до вимог Типового положення про охорону праці наказом по Підприємству № 21-к від 23.07.2007р. призначено відповідального за ведення справ з охорони праці та проведення інструктажів з охорони праці. На Підприємстві розроблено та затверджено інструкції з охорони праці для всіх категорій працівників, виготовлено засоби наочної агітації, організовано проведення первинних та поточних інструктажів, налагоджено контроль за виконанням працівниками цих інструкцій. Втирати Підприємства на охорону праці в 2018 році становили 8,4 тис. грн.

 

Підсумки

 

          З метою забезпечення виконання вимог Господарського кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 19.06.2007 №832 «про затвердження порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» (зі змінами) та наказу Мінекономрозвитку від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» (зі змінами), на виконання наказу Держфінмоніторингу від 30.04.2013 №64 «Про впровадження моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності, що знаходяться у сфері управління Держфінмоніторингу України» Підприємство у встановлені строки надавало щоквартальні та річний звіти про виконання фінансового плану та інформацію щодо визначення ефективності управління об’єктами державної власності за результатами фінансово-господарської діяльності Підприємства.

Керуючись Методичними рекомендаціями застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності, діяльність ДП «ЕМУ»  за 2018 рік можна визнати ефективною.

 

14 лютого 2019 року