Новини Держфінмоніторингу sdfm.gov.ua Державна служба фінансового моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua/ Парламентом прийнятий новий Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» /pages/dijalnist/funkcional/news/parlamentom-prijnyatij-novij-zakon-ukrajini-pro-zapobigannya-ta-protidiji-legalizacziji-vidmivannyu-doxodiv-oderzhanix-zlochinnim-shlyaxom-finansuvannyu-terorizmu-ta-finansuvannyu-rozpovsyudzhennya-zbroji-masovogo-znishhennya.html 06 грудня 2019 року Верховною Радою України у другому читанні і в цілому прийнятий проєкт Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,... Новини 2019-12-09 16:35:00 06 грудня 2019 року Верховною Радою України у другому читанні і в цілому прийнятий проєкт Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Вказаний законопроєкт направлений на: -  реалізацію Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF); -  імплементації в законодавство України вимог Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 року «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує перекази», які обов’язкові для впровадження членів Європейського Союзу та країн, які мають намір отримати членство в Європейському Союзі; -  виконання зобов’язань взятих на себе Україною при підписанні Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2016 року; -  впровадження рекомендацій зазначених в Звіті експертів Комітету Ради Європи MONEYVAL, наданих за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму, який затверджений на 55-му Пленарному засіданні MONEYVAL; -  виконання зобов’язань, визначених Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом ратифікованим Законом України «Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником, Національним банком України як Фінансовим агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро)». Законопроектом передбачені комплексні зміни законодавства, які полягають у наступному: - вводяться ряд нових термінів, зокрема «замороження активів», «джерело коштів, пов’язаних з фінансовою(ми) операцією(ми)», «пов’язані особи», «джерело статків (багатства)», «політично значущі особи», «ризик-орієнтований підхід», «віртуальний актив»; - зменшується з 17 до 4 кількість ознак фінансових операцій, про які суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) зобов’язані обов’язково повідомляти Держфінмоніторинг. Таким чином, СПФМ обов’язково інформуватимуть про фінансові операції, пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, публічними діячами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в антилегалізаційній сфері; - збільшується поріг (з 150000 грн. до 400000 грн.) для фінансових операцій, про які СПФМ зобов’язані інформувати Держфінмоніторинг; - разом з переходом на ризик-орієнтований підхід при поданні інформації про підозрілі фінансові операції суб’єктами первинного фінмоніторингу вводяться адекватні заходи впливу за порушення антилегалізаційного законодавства: від письмового застереження і штрафних санкцій у значних розмірах  до анулювання ліцензії; - розширюється коло СПФМ, до яких віднесено суб’єктів господарювання, які надають податкові консультації, осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами та постачальники послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів; - вдосконалюється процедура визначення кінцевих бенефіціарних власників; - передбачаються механізми регулювання сфери обігу віртуальних активів, зокрема визначений регулятор для суб’єктів цієї сфери; - здійснюється удосконалення механізму застосування цільових фінансових санкцій, відповідно до вимог 6 та 7 Рекомендацій FATF та Резолюції Ради Безпеки ООН 1267 та 1373, зокрема, запровадження процедури замороження активів та удосконалення положень щодо здійснення міжнародного співробітництва у зазначеному напрямку; - змінюється процедура формування Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; - запроваджується механізм покладання на третіх осіб для здійснення належної перевірки; - встановлюються вимоги щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача коштів; - змінюється підхід щодо визначення політично значущих осіб та фінансового моніторингу їх операцій; - вносяться зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, зокрема в новій редакції викладена стаття 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Закон набере чинності через чотири місяці з дня його опублікування.   ____________________________________________ Оголошення про проведення другого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу 2019-2021 скликання /pages/dijalnist/funkcional/news/ogoloshennya-pro-provedennya-drugogo-zasidannya-gromadskoji-radi-pri-derzhfinmonitoringu.html 12 грудня 2019 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться друге засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Всім учасникам засідання необхідно... Новини 2019-12-09 13:00:00 12 грудня 2019 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться друге засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Всім учасникам засідання необхідно мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Реєстрація відбудеться з 14.50 - 15.00 год. Початок засідання о 15.00 год. Завантажити порядок денний _________________________________________ Представники Держфінмоніторингу беруть участь у 59-му Пленарному засіданні MONEYVAL /pages/dijalnist/funkcional/news/predstavniki-derzhfinmonitoringu-berut-uchast-u-59-mu-plenarnomu-zasidanni-MONEYVAL.html У період з 3 по 6 грудня п.р., представники Держфінмоніторингу, у складі делегації України, беруть участь у 59-ому Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії... Новини 2019-12-03 14:38:00 У період з 3 по 6 грудня п.р., представники Держфінмоніторингу, у складі делегації України, беруть участь у 59-ому Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), яке проходить у м. Страсбург (Французька Республіка). Делегацією України під головуванням Держфінмоніторингу буде поінформовано учасників засідання про результати вжитих Україною заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), та подальші напрямки діяльності України у зазначеній сфері, а також представниками Держфінмоніторингу буде здійснено обговорення та надання необхідних коментарів до першого Звіту про прогрес Албанії в рамках процедури посиленого моніторингу за результатами проведення 5-го раунду взаємної оцінки Албанії Комітетом MONEYVAL, оскільки Україна є країною-рапортером зазначеного Звіту. Крім того, у ході Пленарного засідання делегація України візьме участь у розгляді та обговоренні питань порядку денного, зокрема: -         стратегічних напрямків роботи MONEYVAL на 2020-2022 роки; -         звітів країн-членів MONEYVAL за результатами 4-го та 5-го раундів взаємної оцінки; -         інформації про ініціативи з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в країнах та територіях MONEYVAL; -         поправок до Правил та Процедур проведення 5-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL; -         нової методології для 15 Рекомендації FATF та віртуальних активів; -         інформації щодо поточного стану підписання та ратифікації країнами Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (CETS № 198) тощо. _________________________________________ Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії відмиванню коштів /pages/dijalnist/funkcional/news/vidbulos-chergove-zasidannya-radi-z-pitan-zapobigannya-ta-protidiji-vidmivannyu-koshtiv.html 14 листопада 2019 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось восьме засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним... Новини 2019-11-15 15:51:00 14 листопада 2019 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось восьме засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада). Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних державних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів та представники саморегулівних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу. На засіданні Ради було презентовано проєкт Звіту про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, за результатами розгляду якого членами Ради прийнято рішення про його схвалення. Крім того, на засіданні розглянуто питання щодо зміни відповідальних виконавців деяких пунктів Плану дій з удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL, з метою їх ефективної реалізації. За результатами засідання складено протокол, який буде доведено до відома та врахування в роботі усім зацікавленим державним органам, а також розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Міжвідомче співробітництво» / «Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» / «Матеріали засідань Ради». _________________________________________________ Держфінмоніторинг відвідали представники ПФР Республіки Азербайджан /pages/dijalnist/funkcional/news/derzhfinmonitoring-vidvidali-predstavniki-pfr-respubliki-azerbajdzhan.html У Держфінмоніторингу 7 та 8 листопада 2019 року перебувала делегація представників Служби фінансового моніторингу Республіки Азербайджан для ознайомлення з досвідом розбудови системи протидії... Новини 2019-11-12 09:48:00 У Держфінмоніторингу 7 та 8 листопада 2019 року перебувала делегація представників Служби фінансового моніторингу Республіки Азербайджан для ознайомлення з досвідом розбудови системи протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. В ході проведених зустрічей було представлено систему фінансового моніторингу України, її принципи та структуру, особливості здійснення операційного і стратегічного аналізу фінансових операцій та інструменти що застосовуються. Окрему увагу було приділено питанням використання інформаційних технологій, застосування ефективних рішень з ІТ-безпеки та оптимізації систем зберігання даних. За результатами дискусій та обговорення актуальних питань в сфері ПВК/ФТ між підрозділами фінансової розвідки було досягнуто домовленостей щодо поглиблення та удосконалення співпраці в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. _____________________________________ Прийнято за основу законопроєкт № 2179 /pages/dijalnist/funkcional/news/prijnyato-za-osnovu-zakonoprojekt-2179.html 01.11.2019 на засіданні Верховної Ради України прийнято за основу проєкт Закону України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню... Новини 2019-11-01 15:44:00 01.11.2019 на засіданні Верховної Ради України прийнято за основу проєкт Закону України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Законопроєкт прийнято 278 голосами «за». Прийняття Закону дасть змогу удосконалити положення національного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також забезпечить виконання рекомендацій експертів FATF, МВФ та Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).   ____________________________________________ Представники Держфінмоніторингу взяли участь у конференції з питань фінансового моніторингу /pages/dijalnist/funkcional/news/predstavniki-derzhfinmonitoringu-vzyali-uchast-u-konferencziji-z-pitan-finansovogo-monitoringu.html Представники Державної служби фінансового моніторингу України  29 жовтня 2019 року взяли участь в конференції з питань фінансового моніторингу на тему «Кращі практики фінансового... Новини 2019-10-29 17:11:00 Представники Державної служби фінансового моніторингу України  29 жовтня 2019 року взяли участь в конференції з питань фінансового моніторингу на тему «Кращі практики фінансового моніторингу», що відбулася під егідою Форуму провідних міжнародних фінансових установ та Національного банку України. Участь у конференції також взяли провідні фахівці Національного банку України, Форуму провідних міжнародних фінансових установ та представники банківської спільноти. Головне завдання конференції полягає в обміні досвідом та найкращими практиками з фінансового моніторингу у банківській сфері, а також встановленні ефективного стратегічного діалогу з метою подальшого розвитку фінансового сектору України. Зазначений захід є прогресивним форматом спілкування банківської спільноти та важливим механізмом розуміння та обговорення міжнародних стандартів з метою належного виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.                                          ____________________________________________________ У місті Чернівці проходить міжнародний науково - практичний семінар на тему «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками» /pages/dijalnist/funkcional/news/u-misti-chernivczi-proxodit-mizhnarodnij-naukovo-praktichnij-seminar-na-temu-naczionalna-oczinka-rizikiv-yak-instrument-borotbi-iz-nezakonnimi-finansovimi-potokami.html У місті Чернівці з 23 по 25 жовтня 2019 року проходить міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проектів... Новини 2019-10-24 17:06:00 У місті Чернівці з 23 по 25 жовтня 2019 року проходить міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) та Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні (EUACI) на тему «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками». Участь в семінарі приймають представники Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Регіональний Координатор Проекту EU-ACT, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, правоохоронних органів та ін. Особлива увага під час семінару приділена питанням антилегалізаційного стримування як стратегічному пріоритету держави, секторальним оцінкам ризиків ринку цінних паперів у сфері фінансового моніторингу, секторальним оцінкам ризиків банківської системи у сфері фінансового моніторингу, оцінки ризиків неприбуткового сектору, тощо. Як відмітив Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський: «Даний семінар є дуже важливим міжнародним заходом з огляду на актуальні питання управління національними ризиками та подальшого розвитку національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У подальшому Держфінмоніторингом планується продовження співробітництва з Координатором проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) та Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні, в рамках проведення подібних заходів на центральному та регіональному рівнях. ___________________________________________________   Представник Держфінмоніторингу взяв участь у виїзній місії взаємної оцінки MONEYVAL /pages/dijalnist/funkcional/news/predstavnik-derzhfinmonitoringu-u-vijiznij-misiji-vzajemnoji-oczinki-MONEYVAL.html Представник Державної служби фінансового моніторингу України  у період з 7 по 18 жовтня ц.р. у якості оцінювача взяв участь у складі виїзної місії взаємної оцінки MONEYVAL Словацької Республіки... Новини 2019-10-22 17:31:00 Представник Державної служби фінансового моніторингу України  у період з 7 по 18 жовтня ц.р. у якості оцінювача взяв участь у складі виїзної місії взаємної оцінки MONEYVAL Словацької Республіки у сфері боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), в рамках 5-го раунду оцінок MONEYVAL. Участь представника Держфінмоніторингу у такій місії є актуальним та доцільним з огляду на практичну можливість для вивчення досвіду функціонування європейських систем ПВК/ФТ, а також сприятиме підвищенню авторитету України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.   Довідково: З 23 березня 2017 року по 8 квітня 2017 року в Україні перебувала виїзна місія Комітету MONEYVAL, в рамках 5-го раунду оцінки. Звіт місії було затверджено 7 грудня 2017 року на 55-му Пленарному засіданні Комітету MONEYVAL (м. Страсбург, Французька Республіка) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Комітету MONEYVAL 30 січня 2018 року. На 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), затверджено 1-й Звіт про прогрес за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL. Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2019 року /pages/dijalnist/funkcional/news/Informuvannya-pro-rezultati-roboti-derzhfinmonitoringu-za-9-misyacziv-2019-roku.html Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних... Новини 2019-10-21 12:40:00 Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за 9 місяців 2019 року Держфінмоніторингом підготовлено 641 матеріал (з них 383 узагальнених матеріалів та 258 додаткових узагальнених матеріалів), який направлено до: органів прокуратури 82 матеріали (з них - 23 узагальнених матеріали та 59 додаткових узагальнених матеріалів); Державної фіскальної служби України 152 матеріали (з них - 116 узагальнених матеріали та 36 додаткових узагальнених матеріалів); органів внутрішніх справ 131 матеріал (з них - 115 узагальнених матеріалів та 16 додаткових узагальнених матеріалів); Служби безпеки України 156 матеріалів (з них - 86 узагальнених матеріали та 70 додаткових узагальнених матеріалів); Національного антикорупційного бюро України 114 матеріалів (з них - 37 узагальнених матеріалів та 77 додаткових узагальнених матеріалів); Державного бюро розслідувань - 6 узагальнених матеріалів. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 81,1 млрд гривень. Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. Так, за 9 місяців 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 153 матеріали (42 узагальнених матеріали та 111 додаткових узагальнених матеріали), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до: Національного антикорупційного бюро України 114 матеріалів (з них – 37 узагальнених матеріалів та 77 додаткових узагальнених матеріалів); органів прокуратури України - 28 матеріалів (з них - 1 узагальнений матеріал та 27 додаткових узагальнених матеріалів); Служби безпеки України - 7 матеріалів (з них - 3 узагальнених матеріали та 4 додаткових узагальнених матеріалів); органів фіскальної служби України - 3 матеріали (з них - 1 узагальнений матеріал та 2 додаткових узагальнених матеріалів); органів внутрішніх справ - 1 додатковий узагальнений матеріал. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 40,1 млрд гривень. Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму. Так, за 9 місяців 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 73 матеріали (з них - 29 узагальнених матеріалів та 44 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, в тому числі: 25 матеріалів (з них - 1 узагальнений матеріал та 24 додаткових узагальнених матеріалів), пов’язаних із здійсненням фінансових операцій фізичними особами, ідентифікаційні дані яких співпадають з ідентифікаційними даними осіб, включеними до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції; 7 матеріалів (з них - 2 узагальнених матеріали та 5 додаткових узагальнених матеріалів), пов’язаних із здійсненням фінансових операцій особами, включеними в додатки до рішень Ради національної безпеки і оборони України (введених в дію Указами Президента України від 15.05.2017 №133/2017, від 21.06.2018 №176/2018 та від 19.03.2019 №82/2019); 9 матеріалів (з них - 9 узагальнених матеріалів), пов’язаних із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава Іраку та Леванту» або інших екстремістських груп; 32 матеріали (з них - 17 узагальнених матеріалів та 15 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрами у фінансуванні незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. З 73-х переданих матеріалів, 18 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією. Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань. У 37 випадках (матеріалах) заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,59 млн гривень. З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом звітного періоду, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL (далі – План дій). Так, Держфінмоніторингом забезпечено узагальнення інформації, наданої державними та правоохоронними органами, про хід виконання Плану дій у 2018 році, у першому кварталі та першому півріччі п.р., та направлено зведену інформацію до Кабінету Міністрів України. Водночас, Держфінмоніторингом забезпечувалися заходи з підготовки усіма зацікавленими державними органами першого звіту про прогрес України за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. На 58 Пленарному засіданні Комітету MONEYVAL, що відбувалось з 15 по 19 липня п.р. у м. Страсбург (Французька Республіка), українською делегацією на чолі з Держфінмоніторингом представлено вищезгаданий перший звіт про прогрес, який був успішно затверджений Комітетом 18 липня. Затвердження цього звіту стало підтвердженням схвалення міжнародною спільнотою кроків, що здійснює наша держава у сфері підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу. Водночас, важливість сфери фінансового моніторингу у безпеці держави було підтверджено уведенням до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Голови Держфінмоніторингу Ігоря Борисовича Черкаського. Також, упродовж 9 місяців 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 51 координаційній нараді із зацікавленими державними органами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Протягом звітного періоду Держфінмоніторингом укладено: Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з Національним інститутом стратегічних досліджень; Угоду з Державним агентством з питань електронного урядування про підключення до систем електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та з метою приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; Меморандум про взаємодію та співпрацю з організацією «Ю-КОНТРОЛ» щодо започаткування використання сервісу YouControl; Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Варто зазначити, що у квітні 2019 року команда, яка була сформована за лідерством Держфінмоніторингу, з ідеєю «Механізм перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ)» під назвою «ДО100%ВІРНО» стала переможцем та отримала премію «Найбільш інноваційне рішення» за підсумками пілотної Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab). В частині координації співпраці з державними органами, громадськістю та приватним сектором, Держфінмоніторингом організовано проведення засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, трьох засідань та установчого засідання з формування нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, дев’ятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ та об’єднаного засідання банківської та небанківської Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Водночас, з метою покращення інформаційної взаємодії з громадськістю запрацював новий вебпортал Держфінмоніторингу за інтернет-адресою: http://fiu.gov.ua. У рамках законодавчих ініціатив, Держфінмоніторингом протягом звітного періоду продовжувалася робота щодо супроводження, розробленого за участю Держфінмоніторингу, проєкту Закону України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який був підтриманий Кабінетом Міністрів України та 25.09.2019 зареєстрований у Верховні Раді України за реєстраційним номером 2179. Законопроект розроблено з метою імплементації норм четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та норм Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази». Також, Держфінмоніторингом продовжується процес проведення другого раунду Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на підставі оновленої у 2018 році Методики. У рамках методологічної роботи, протягом 9 місяців 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 70 освітніх заходах, участь в яких взяли понад 2600 осіб. В напрямку міжнародного співробітництва: у період 24 по 27 березня 2019 року, представник Держфінмоніторингу взяв участь у спільному експертному засіданні FATF та MONEYVAL (м. Тель-Авів, Ізраїль); у період з 30 червня по 4 липня п.р., представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочих груп та 26-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР) у м. Гаага, Королівство Нідерланди; у період з 15 по 19 липня представники Держфінмоніторингу взяли участь у 58-ому Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Також, Держфінмоніторингом у звітному періоді підписано Меморандуми про взаєморозуміння у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму із ПФР Держави Кувейт, Республіки Австрія та Заяву про співробітництво з ПФР Японії. _________________________________________