Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 року «Про затвердження Порядку формування переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), на які розповсюджюється вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників»

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19 вересня 2023 року № 1011 «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 року № 977 «Про затвердження доказових стандартів обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, санкційних переліків іноземних держав та переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1207-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 435-р «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 968 "Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб"єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта"
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 "Деякі питання організації фінансового моніторингу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 777 "Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 692 «Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 05.08.2020 № 690 «Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами»
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 677 «Про затвердження Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 627 "Деякі питання єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 622 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції"
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 343 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р "Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року"
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 509 "Про затвердження Порядку визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 608-р "Про схвалення Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 "Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 411 "Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 " Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України"
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 708 "Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1407-р "Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р "Про віднесення держав до переліку офшорних зон"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 899-р "Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму"
Постанова Кабінету Мінністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2001 № 1124 "Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)"