Акти Міністерства фінансів

Наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163 "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2021 № 440 "Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій"
Наказ Міністерства фінансів України від 05.04.2021 № 196 "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій"
Наказ Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу"
Наказ Міністерства фінансів України від 09.02.2021 № 68 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку"
Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій"
Наказ Міністерства фінансів України від 16.09.2020 № 562 "Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба фінансового моніторингу України"
Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2020 № 637 "Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації"
Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.2018 № 655 "Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної служби фінансового моніторингу України"
Наказ Міністерства фінансів України від 16.11.2017 № 944 " Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення"
Наказ Міністерства фінансів України від 06.09.2017 № 742 "Про затвердження Інструкції з організації пропускного та внутрішньооб'єктового режимів в Державній службі фінансового моніторингу України"
Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення"
Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України"
Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542 "Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки"
Наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2012 № 370 " Про затвердження Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України"
Наказ Міністерства фінансів України від 22.02.2012 № 244 "Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України" http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0372-12