Тренінгова активність

Перелік освітніх програм з перепідготовки та/або підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
з/п
Назва навчального
закладу
№ та дата
договору
Освітня програма
1.
ДННУ «Академія фінансового управління»
2. Приватне акціонерне товариство «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації» № 14/2019 від 11.10.2019 Освітня програма
3.
ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу»
№ 15/2020 від 12.03.2020