Функції контролю реквізитів транспортних файлів НБУ (типи файлів: A,N)

Кеквізит ТФ

Логічний контроль

Назва

код

зміст контролю

1.Загальні відомості про файл-повідомлення (головна структура POVIDOMLEN)

1.1

Назва файлу

FILE_NAME

1

значення реквізиту відповідає структурі імені файлу, затвердженої Постановою правління НБУ №233 від 6 червня 2003 р.

2

значення реквізиту відповідає назві отриманого файлу

1.2

Дата створення файлу

FILE_DATE

1

значення реквізиту належить до періоду <поточна дата> - <один рік назад від поточгої дати>

1.3

Час створення файлу

FILE_TIME

1

формату реквізиту відповідає структурі ГГхх

1.4

Кількість операцій у повідомленні

FILE_OPER

1

кількість операцій > 0.

2

значення реквізиту дорівнює кількості підструктур INF_STR у даному файлі

3

максимальне значення номеру операції у файлі (5.1) дорівнює кількості операцій у повідомленні

1.5

Ідентифікатор ключа ЕЦП

ID_KEY

1.6

ЕЦП файлу

FILE_SIGN

2. Відомості про банк-юридичну особу, що надає інформацію, або філію, якщо філія надає інформацію безпосередньо на адресу Уповноваженого органу (структура USTANOVA)

2.1

Тип установи

UST_TYP

1

відповідність кодам довідника типів суб’єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM07

2.2

Вид установи

UST_VID

1

відповідність кодам довідника видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM05

2.3

МФО

UST_MFO

1

обов’язковість запронення обох реквізитів (2.3) та (2.4) для виду установи банк -(2.2) = “100”

2.4

Ідентифікаційний код

UST_ID

1

обов’язковість заповнення обох реквізитів (2.3) та (2.4) для виду установи банк -(2.2) = “100”

2

при типі установи -фізична особа ((2.1) = 2) реквізит містить 10 знаків. В інших випадках – 9 або 8

2.5

Назва установи

UST_NAME

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

3. Адреса установи (підструктура UST_ADR структури USTANOVA)

3.1

Код країни

ADR_STR

1

відповідність кодам класифікатора НБУ KL_K040

3.2

Код області

ADR_OBL

1

відповідність кодам довідника областей України K_DFM11

3.3

Юридична адреса

ADR

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

3.4

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

ADR_TLF

1

наявність тільки цифр

2

кількість цифр = 10

3.5

Адреса E-mail

ADR_EMAIL

4. Відомості про відповідального працівника, що надає інформацію

(підструктура UST_VDP структури USTANOVA)

4.1

Посада відповідального працівника

VDP_POS

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

4.2

Прізвище

VDP_NM1

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

4.3

Ім’я

VDP_NM2

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

4.4

По-батькові

VDP_NM3

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

4.5

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

VDP_TLF

1

наявність тільки цифр

2

кількість цифр = 10

4.6

Адреса E-mail

VDP_EMAIL

5. Відомості про операцію, учасників та про філію, де зареєстрована операція (структура INF_STR)

5.1

Черговий номер операції у файлі

STR_ID

1

кількість операцій > 0

2

тільки цифри

3

значення максимального номеру операції у файлі дорівнює кількості операцій у повідомленні (1.4)

5.2

Ідентифікатор ключа ЕЦП

ID_KEY

5.3

ЕЦП екземпляру структури INF_STR

STR_SIGN

6. Відомості про філію, де зареєстрована операція (підструктура USTANOVA структури INF_STR). Дані обов’язкові, якщо філія надає інформацію через банк – юридичну особу

6.1

Тип установи

UST_TYP

1

відповідність кодам довідника типів суб’єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM07

6.2

Вид установи

UST_VID

1

відповідність кодам довідника видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM05

6.3

МФО

UST_MFO

1

обов’язковість запронення обох реквізитів (6.3) та (6.4) для виду установи банк -(6.2) = “100”

6.4

Ідентифікаційний код

UST_ID

1

обов’язковість заповнення обох реквізитів (6.3) та (6.4) для виду установи банк -(6.2) = “100”

2

при типі установи -фізична особа ((6.1) = 2) реквізит містить 10 знаків. В інших випадках – 9 або 8

6.5

Назва установи

UST_NAME

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

7. Адреса філії, де зареєстрована операція (підструктура UST_ADR структури USTANOVA)

7.1

Код країни

ADR_STR

1

відповідність кодам класифікатора НБУ KL_K040

7.2

Код області

ADR_OBL

1

відповідність кодам довідника областей України K_DFM11

7.3

Юридична адреса

ADR

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

7.4

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

ADR_TLF

1

наявність тільки цифр

2

кількість цифр = 10

7.5

Адреса E-mail

ADR_EMAIL

8. Відомості про відповідального працівника філії, що зареєстрував операцію (підструктура UST_VDP структури USTANOVA)

8.1

Посада відповідального працівника

VDP_POS

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

8.2

Прізвище

VDP_NM1

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

8.3

Ім.’я

VDP_NM2

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

8.4

По-батькові

VDP_NM3

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

8.5

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

VDP_TLF

1

наявність тільки цифр

2

кількість цифр = 10

8.6

Адреса E-mail

VDP_EMAIL

9. Відомості про операцію (підструктура OPERACIA структури INF_STR)

9.1

Порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі

KL_ID

1

порядковий номер > 0

9.2

Дата реєстрації фінансової операції у реєстрі

KL_DATE

1

формат реквізиту відповідає структурі РРРРММДД;

2

значення реквізиту належить до періоду <поточна дата> - <один рік назад від поточгої дати>

9.3

Кількість учасників операції

OPR_KOL

1

кількість учасників операції >1

2

тільки цифри

3

значення реквізиту дорівнює кількості структур OSOBA в даному файлі

9.4

Вид повідомлення про операцію

OPR_ACT

1

відповідність кодам довідника видів повідомлення K_DFM06

9.5

Дата фактичного здійснення операції або відмови

(для повідомлення про закриття рахунку – дата закриття рахунку)

OPR_DATE

1

формат реквізиту відповідає структурі РРРРММДД;

2

значення реквізиту належить до періоду <поточна дата> - <один рік назад від поточгої дати>

3

значення реквізиту не більше дати створення файлу (1.2)

4

при наявності ознаки закриття рахунку (“2” у молодшому розряді коду виду операції (9.12)), то значення реквізитів (9.5) дорівнює (9.2)

9.6

Час фактичного здійснення операції або відмови

(для повідомлення про закриття рахунку – час закриття рахунку)

OPR_TIME

1

формат реквізиту відповідає структурі ГГхх

9.7

Валюта операції/Код банківського металу

OPR_VAL

1

відповідність кодам класифікатору НБУ KL_R030

9.8

Сума операції у валюті

(для повідомлення про закриття рахунку – залишок на рахунку у валюті)

OPR_SUMV

1

значення реквізиту > =0

2

тільки цифри

3

ціле число

9.9

Сума операції у гривневому еквіваленті

(для повідомлення про закриття рахунку – залишок на рахунку у гривневому еквіваленті)

OPR_SUMG

1

значення реквізиту >= 0

2

тільки цифри

3

ціле число

9.10

Опис операції, призначення платежу

(для повідомлення про закриття рахунку – підстава для закриття)

OPR_NAZN

9.11

Ознака здійснення операції

OPR_OZN

1

відповідність кодам довідника ознак здійснення фінансових операцій K_DFM10

9.12

Код виду операції

OPR_VID1

1

відповідність кодам довідника кодів фінансових операцій K_DFM01

9.13

Код (коди) ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу

OPR_VID2

1

відповідність кодам довідника ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу K_DFM02

9.14

Код (коди) ознаки (ознак) фінансової операції, направленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу

OPR_VID3

1

відповідність кодам довідника ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03

9.15

Порядковий номер реєстрації пов’язаної фінансової операції у реєстрі

OPR_ZV_N

1

заповняються обидва реквізита - (9.15) та (9.16)

2

значення реквізиту > 0

3

тільки цифри

4

ціле число

9.16

Дата реєстрації пов’язаної фінансової операції у реєстрі

OPR_ZV_D

1

заповняються обидва реквізита - (9.15) та (9.16)

2

формат реквізиту відповідає структурі РРРРММДД

3

значення реквізиту не більше поточної дати

9.17

Назва файлу-додатку до файлу-повідомлення

OPR_DOD

1

значення реквізиту відповідає структурі імені файлу, затвердженої Постановою правління НБУ

9.18

Номер операції в системі автоматизації банку

OPR_NOM

9.19

Порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі

MOD_ID

1

заповнення реквізиту при умові наявності ознаки “додаткове повідомлення” ((9.4) = 2)

2

заповняються обидва реквізита - (9.19) та (9.20)

3

значення реквізиту > 0

9.20

Дата реєстрації фінансової операції у реєстрі

MOD_DATE

1

заповнення реквізиту при умові наявності ознаки “додаткове повідомлення” ((9.4) = 2)

2

заповняються обидва реквізита - (9.19) та (9.20)

3

формат реквізиту відповідає структурі РРРРММДД

4

значення реквізиту не більше поточної дати

10. Відомості про учасника операції (підструктура OSOBA структури INF_STR)

10.1

Тип участі в операції

CL_TYPE

1

відповідність кодам довідника типу особи, що має відношення до фінансової операції K_DFM08

10.2

Статус (тип) учасника

CL_STP

1

заповнено - при наявності ознак учасника-клієнта або особи, що діє від імені клієнта ((10.1)) при 10.1 = 1 або 10.1=4)

2

відповідність кодам довідника типу суб’єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM07

10.3

Ознака резидентності

CL_REZ

1

заповнено при наявності ознак учасника-клієнта ((10.1) = 01)

2

відповідність кодам довідника ознак резидентності K_DFM13

10.4

Ідентифікаційний код

CL_ID

1

Для фіз. особи довжина = 10 або 99999 або 000000000

10.5

Назва

CL_NM1

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

3

Відсутність цифр для фізичної особи

4

Наявність 1 слова (буде виконуватись при наявності ознаки “фізичної особи” ((10.2) =2 або “фізичної особи – приватного підприємця” (10.2) =3). Для “нестандартних” випадків, тобто для неукраїнських та неросійських імен (коли або зовсім відсутнє по-батькові – реквізит 10.7, або, навпаки, ім’я або прізвище складаються з декількох слів) всі слова в одному реквізиті повинні розділятися “-” , без наявності пробілів).

10.6

Ім'я / скорочена назва

CL_NM2

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

3

Відсутність цифр для фізичної особи

4

Наявність 1 слова (буде виконуватись при наявності ознаки “фізичної особи” ((10.2) =2 або “фізичної особи – приватного підприємця” (10.2) =3). Для “нестандартних” випадків, тобто для неукраїнських та неросійських імен (коли або зовсім відсутнє по-батькові – реквізит 10.7, або, навпаки, ім’я або прізвище складаються з декількох слів) всі слова в одному реквізиті повинні розділятися “-” , без наявності пробілів).

10.7

По-батькові

CL_NM3

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

3

Відсутність цифр

5

Наявність 1 слова буде виконуватись при наявності ознаки “фізичної особи” ((10.2) =2 або “фізичної особи – приватного підприємця” (10.2) =3). Для “нестандартних” випадків, тобто для неукраїнських та неросійських імен (коли або зовсім відсутнє по-батькові – реквізит 10.7, або, навпаки, ім’я або прізвище складаються з декількох слів) всі слова в одному реквізиті повинні розділятися “-” , без наявності пробілів).

10.8

Дата народження

CL_DATE

1

заповнено при наявності ознак учасника-клієнта або особи, що діє від імені клієнта ((10.1) = 01 або 04) або заповнено в інших випадках

2

формат реквізиту відповідність структурі РРРРММДД

3

значення реквізиту не більше поточної дати

4

вік особи в межах 16 - 100 років

10.9

Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у операції

DOC_OSN

1

заповнення при наявності ознак особи, що діє від імені клієнта ((10.1) = 04)

Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію (підструктура DOC_REG підструктури OSOBA)

10.10

Номер свідоцтва про державну реєстрацію

DOC_NM

1

не заповнене тільки при наявності ознаки фізичної особи ((10.2) =2)

2

Не меньше 3 символів

10.11

Повна назва органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію

DOC_OG

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

3

Не меньше 3 символів

Дата реєстрації

DOC_DT

Юридична адреса або адреса проживання учасника (підструктура ADR_U підструктури OSOBA)

10.12

Код країни реєстрації або громадянства

ADR_STR

1

заповнення при наявності ознак учасника-клієнта або особи, що діє від імені клієнта ((10.1) = 01 або 04)

2

відповідність кодам класифікатора НБУ KL_K040

10.13

Код області реєстрації або проживання

ADR_OBL

1

заповнення при наявності ознак учасника-клієнта або особи, що діє від імені клієнта ((10.1) = 01 або 04)

2

відповідність кодам довідника областей України K_DFM11

10.14

Адреса юридична або проживання

ADR

1

заповнення при наявності ознак учасника-клієнта або особи, що діє від імені клієнта ((10.1) = 01 або 04)

2

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

4

семантичний контроль

Адреса тимчасового перебування учасника (підструктура ADR_P підструктури OSOBA)

10.15

Код країни тимчасового перебування

ADR_STR

1

заповнення при наявності ознак учасника-клієнта ((10.1) = 01)

2

на відповідність кодам класифікатора НБУ KL_K040

10.16

Код області тимчасового перебування

ADR_OBL

1

заповнення при наявності ознак учасника-клієнта ((10.1) = 01) та при наявності ознаки резидентності CL_REZ=1

2

на відповідність кодам довідника областей України K_DFM11

10.17

Адреса тимчасового перебування

ADR

1

заповнення при наявності ознак учасника-клієнта ((10.1) = 01)

2

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

3

семантичний контроль

Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу (підструктура DOC_PASS підструктури OSOBA)

10.18

Тип документу, що засвідчує фізичну особу

DOC_TYP

1

заповнення при наявності ознак учасника-клієнта або особи, що діє від імені клієнта ((10.1) = 01 або 04)

2

обов’язкове заповнення усіх реквізитів (10.18 –10.22)

3

відповідність кодам довідника документів, що засвідчують фізичну особу K_DFM04

10.19

Серія документу, що засвідчує фізичну особу

DOC_SR

1

заповнення при наявності ознак учасника-клієнта або особи, що діє від імені клієнта ((10.1) = 01 або 04)

2

обов’язкове заповнення усіх реквізитів (10.18 –10.22)

10.20

Номер документу, що засвідчує фізичну особу

DOC_NM

1

заповнення при наявності ознак учасника-клієнта або особи, що діє від імені клієнта ((10.1) = 01 або 04)

2

обов’язкове заповнення усіх реквізитів (10.18 –10.22)

10.21

Дата видачі документу, що засвідчує фізичну особу

DOC_DT

1

заповнення при наявності ознак учасника-клієнта або особи, що діє від імені клієнта ((10.1) = 01 або 04)

2

обов’язкове заповнення усіх реквізитів (10.18 –10.22)

3

формат реквізиту відповідає структурі РРРРММДД

4

значення реквізиту не більше поточної дати

10.22

Повна назва органу, що видав документ, що засвідчує фізичну особу

DOC_OG

1

заповнення при наявності ознак учасника-клієнта або особи, що діє від імені клієнта ((10.1) = 01 або 04)

2

обов’язкове заповнення усіх реквізитів (10.18 –10.22)

3

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

4

семантичний контроль

Дані про та банк (філію) у якому відкритий рахунок учасника операції, що використовується для здійснення операції (підструктура BNK_U підструктури OSOBA)

10.23

Номер рахунку учасника в банківській установі

BNK_ACC

1

обов’язковість заповнення при наявності ознаки закриття рахунку (“2” у молодшому розряді коду виду операції (9.12))

10.24

Назва банку (філії)

BNK_NM

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

10.25

Код банку (філії)

BNK_ID

-

10.26

Код країни знаходження банку (філії)

BNK_STR

1

відповідність кодам класифікатора НБУ KL_K040

10.27

Ареса банку (філії)

BNK_AD

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення операції

в іноземній валюті та банківську установу, де відкритий цей кореспондентський рахунок

(підструктура BNK_KOR підструктури OSOBA)

10.28

Номер рахунку

BNK_ACC

-

10.29

Назва фінансової установи - кореспондента, де відкрито рахунок

BNK_NM

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль

10.30

Код фінансової установи - кореспондента

BNK_ID

10.31

Код країни знаходження фінансової установи - кореспондента

BNK_STR

1

відповідність кодам класифікатора НБУ KL_K040

10.32

Ареса фінансової установи - кореспондента

BNK_AD

1

введення назви буквами тільки латиниці або тільки кирилиці (відсутність змішування)

2

семантичний контроль