Чи потрібна особиста явка клієнта при встановленні ділових відносин?

Чи потрібна особиста явка клієнта при встановленні ділових відносин?

 

Пунктом 3 частини першої статті 1 Закону визначено, що верифікація клієнта - встановлення (підтвердження) суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним.

Згідно з частиною першою статті 9 суб’єкти первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язані на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено цим Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта).

Таким чином присутність клієнта-фізичної особи, або його представника є обов’язковою для проведення процедури верифікації.