Чи є високоризиковими клієнти, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, у якій не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та інших міжнародних організацій, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання з відміткою реєстрації місця проживання в Україні

Згідно з частиною третьою статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний самостійно проводити оцінку ризику своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та суб’єктами державного фінансового моніторингу, що здійснюють державне регулювання та нагляд за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, під час здійснення їх ідентифікації, а також в інших випадках, передбачених законодавством та внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу, і вживати застережних заходів щодо клієнтів, стосовно яких встановлено високий ризик.
Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик, зокрема, стосовно клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, у якій не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та інших міжнародних організацій, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі - ризикова юрисдикція).
Слід зазначити, що посвідка на постійне або тимчасове проживання з відміткою місця проживання в Україні, не є підтвердженням відсутності у клієнта місця проживання та/або реєстрації в ризиковій юрисдикції.
Таким чином, за позицією Держфінмоніторингу, громадян ризикових юрисдикцій, які пред’явили лише посвідку на постійне або тимчасове проживання з відміткою місця проживання в Україні, слід вважати високоризиковими відповідно до частини четвертої статті 6 Закону.