Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 16.11.2006 № 225

Держфінмоніторингом з метою підвищення якості інформації, що надходить від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, з грудня 2006 року буде введено в дію кілька нових правил обробки вхідних повідомлень на наявність логічно-семантичних помилок. Їх суть полягає в наступному:

В інформації про фінансову операцію значення полів „Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті” та „Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)” обов’язково повинні бути заповнені та відповідати один одному.

Зокрема, при проведенні фінансової операції у гривнях (код валюти 980) значення полів „Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті” та „Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)” повинні дорівнювати один одному

При проведенні фінансової операції у валюті необхідно обов’язково заповнювати поле „Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті” при чому значення цього поля повинно відповідати даним занесеним до поля „Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)” тобто бути еквівалентним вказаній сумі у валюті.

Контролюються поля:

Для подачі повідомлень в електронній формі:

  • opr-uah-equiv „Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті” (наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2004, № 122);
  • opr-currency-amount „Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)” (наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2004, № 122);

Для подачі повідомлень в паперовій формі:

  • 560 „Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті” (наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 р. № 48);
  • 550 „Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)” (наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 р. № 48);

Інше правило логічного контролю стосується відповідності заповнення полів “Країна реєстрації або громадянства (код)” та „Ознака резидентності”:

Якщо значення поля “Країна реєстрації або громадянства (код)” дорівнює 804 (Україна), то значення поля Ознака резидентності  повинно набувати значення 1, або повинна бути проставлена позначка у полі 741 „Резидент” (при подачі повідомлень в паперовій формі).

Якщо значення поля “Країна реєстрації або громадянства (код)” не дорівнює 804 і непорожнє, то поле „Ознака резидентності” повинно набувати значення 2, або повинна бути проставлена позначка у полі 742 „Нерезидент” (при подачі повідомлень в паперовій формі).

Контролюються поля:

Для подачі повідомлень в електронній формі:

  • ADDR-STATE-ID “Країна реєстрації або громадянства (код)”  (наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2004, № 122);
  • CL_RES „Ознака резидентності” (наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2004, № 122);

Для подачі повідомлень в паперовій формі:

  • 840 “Країна реєстрації або громадянства (код)” (наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 р. № 48);
  • 740 „Ознака резидентності” (наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 р. № 48);

У випадку якщо реквізити повідомлень суб’єктів первинного фінансового моніторингу не будуть підпадати під вищевказані критерії правил логічного контролю, Держфінмоніторингом в результаті обробки буде згенеровано повідомлення про помилку:

код 1502 „Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль”