РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо подання з 01 січня 2021 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів

01 січня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», якою затверджено:

- Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації, та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі – Порядок подання інформації);

- Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

- Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – Порядок ведення обліку суб’єктів).

Дія Порядку подання інформації поширюється на всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкти) та відокремлені підрозділи суб’єкта, які є окремими юридичними особами та яким суб’єктом надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, крім суб’єктів, щодо яких Національний банк, відповідно до статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
виконує функції з державного регулювання і нагляду.

Слід зазначити, що постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу», поширено вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 на суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківські установи, державне регулювання і нагляд за якими, з питань фінансового моніторингу, здійснюється Національним банком України.

Таким чином, з 01.01.2021 відокремлені підрозділи суб’єкта, які не є окремими юридичними особами та яким суб’єктом не надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, не зобов’язані перебувати на обліку у Держфінмоніторингу.

Відповідно до вимог пункту 6 Порядку ведення обліку суб’єктів, Держфінмоніторинг знімає суб’єкта з обліку шляхом внесення інформації до єдиної інформаційної системи з використанням е-кабінету.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 4 Порядку подання інформації, Держфінмоніторингом розроблено проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі - Проєкт), яким затверджуються, зокрема:

Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу.

Станом на 14.01.2021, зазначений Проєкт знаходиться на стадії узгодження, а після його підписання Міністром фінансів України буде направлено до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

До набуття чинності нормативно правових актів, спрямованих на впровадження роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу, Держфінмоніторинг рекомендує суб’єктам, що подають інформацію в паперовому вигляді, надавати інформацію про зняття з обліку відокремлених підрозділів суб’єктів тільки у разі, коли такі відокремлені підрозділи суб’єкта не є окремими юридичними особами та у випадках, передбачених пунктом 7 Порядку подання інформації, а саме:

- завершення процедури ліквідації суб’єкта з внесенням запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- анулювання ліцензії та/або інших документів, що надають право на провадження суб’єктом діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта;

- виключення суб’єкта з реєстру, що надає право на провадження суб’єктом діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта;

- рішення (наказу) державного органу про припинення діяльності суб’єкта;

- прийняття суб’єктом згідно з установчими документами рішення про припинення провадження певного виду діяльності, що підпадає під дію Закону, у разі, коли після його прийняття суб’єкт не провадить такого виду діяльності та/або не проводить фінансові операції, продовжуючи займатись професійною та/або господарською діяльністю.

Зазначена інформація подається суб’єктом не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня настання відповідної події.

Суб’єктам, що подають інформацію в електронному вигляді, Держфінмоніторинг рекомендує надавати інформацію про зняття з обліку також відокремлених підрозділів суб’єктів, які є окремими юридичними особами, однак яким суб’єктом не надано дозвіл самостійно подавати інформацію, так як зазначені відокремлені підрозділи не отримають можливість користування особистим кабінетом суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

При цьому, Держфінмоніторинг рекомендує суб’єктам, які не можуть надавати в електронному вигляді інформацію для зняття з обліку відокремлених підрозділів, які є окремими юридичними особами, однак яким суб’єктом не надано дозволу самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, зняття з обліку таких відокремлених підрозділів здійснити після впровадження в роботу особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Водночас, повідомляємо, що до набуття чинності нормативно правової бази щодо роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу та надання суб’єктам відповідно да законодавства доступу до особистих кабінетів, суб’єкти зобов’язані надавати зазначену інформацію в електронному або паперовому вигляді відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, зокрема Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24, та Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085.

Про можливість надання суб’єктам доступу до особистих кабінетів Держфінмоніторинг поінформує додатково.

___________________________________