Комітетом Міністрів Ради Європи схвалено Річний звіт MONEYVAL

3 червня 2021 п.р. Комітетом Міністрів Ради Європи схвалено Річний звіт Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) за 2020 рік.

Зазначений звіт відображає діяльність MONEYVAL в умовах кризи, спричиненої пандемією коронавірусу (COVID-19), акцентуючи увагу на використанні нових методів роботи, нових ризиках та викликах, пов’язаних з пандемією, європейському погляді на нові загрози та вразливості, які стосуються злочинів, пов’язаних з COVID-19, та вплив на ризики відмивання коштів та фінансування тероризму.

Звіт опубліковано на офіційному веб-сайті MONEYVAL із супровідним відео.

Ознайомитися зі Звітом можна за поданими нижче посиланнями:

Звіт:

https://rm.coe.int/moneyval-annual-report-2020-eng-final/1680a2b3a4

Відео Звіту:

https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-states-must-improve-their-effectiveness-against-money-laundering-and-terrorist-financing

Twitter 1 ENG - FRA

Twitter Chair’s quote

Twitter 1 video ENG - FRA

Twitter 2 video ENG

Facebook

Linkedin

Instagram

Youtube ENG - FRA (video)