Нормативна база

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»»
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Закон України «Про інформацію»
Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу України" від 14.09.2011 №1145
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію Державної служби фінансового моніторингу України
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України» від 19.11.2012 № 1201