Щодо пропозицій стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб до/з відповідних переліків РБ ООН

 На даний момент функціонують такі профільні санкційні режими Ради Безпеки:

• щодо ІДІЛ та «Аль-Каїди» (на підставі резолюції РБ ООН 2253 (2015));

• щодо Талібану (на підставі резолюції РБ ООН 2255 (2015)).

Підставами до включення фізичних та юридичних осіб до запроваджених на основі вказаних резолюцій санкційних списків є:

• наявність у них зв'язків з зазначеними вище терористичними організаціями;

• участь у плануванні, сприянні, підготовці, фінансуванні або вчиненні терористичних актів «Аль-Каїди», ІДІЛ або Талібану;

• здійснення інших дій на їхню підтримку чи від їхнього імені (у т.ч. поставки, продажу або передачі зброї й інших матеріальних засобів);

• вербування осіб до лав цих терористичних організацій тощо.

Держави-члени ООН можуть у будь-який момент подати запити на включення (виключення) осіб та організацій до згаданих санкційних списків на розгляд Комітету РБ ООН 1267/1989/2253 щодо ІДІЛ та «Аль-Каїди» та Комітету РБ ООН 1988 щодо Талібану.

Як правило, особи, що вносяться до цих переліків, не є рядовими членами терористичних організацій, або їх сприяння згаданим угрупованням є істотним, що привертає увагу розвідок і правоохоронних органів держав-членів ООН.

Найчастіше запити подаються країнами, що беруть активну участь у боротьбі з проявами міжнародного тероризму, представляють регіони з великою небезпекою з боку ІДІЛ та «Аль-Каїди», або такими, що постраждали від їх терактів.

Державам-членам, які планують внесення нових фізичних та юридичних осіб до санкційних списків РБ ООН, рекомендується провести попередні консультації з державами проживання/громадянства/реєстрації цих осіб, а також з Моніторинговою групою згаданих комітетів Ради Безпеки.

Запити про включення осіб до відповідних санкційних списків мають містити докладний виклад обставин, що стали підставою для внесення таких пропозицій, зокрема:

• конкретні факти та аргументація щодо відповідності цих осіб критеріям застосування спеціальних обмежувальних заходів;

• докладні відомості про будь-які зв'язки цих осіб з тими чи іншими фізичними чи юридичними особами, які наразі фігурують у санкційному переліку;

• інформація про будь-які терористичні акти або пов'язану з ними діяльність зазначених осіб;

• посилання на характер наведеної інформації (наприклад, розвідувальні дані, відомості, отримані від правоохоронних або судових органів, матеріали з відкритих джерел, зізнання суб'єкта тощо);

• іншу підтверджуючу інформацію.

В той же час, при зверненні із запитами про виключення осіб з санкційних списків держави-члени мають надавати наступну інформацію:

• пояснення того, чому відповідна особа більше не відповідає критеріям включення до санкційного переліку;

• відомості про нинішній вид діяльності особи, що фігурує в переліку, та будь-які інші відповідні відомості, наприклад дані про активи;

• будь-які документи, що підтверджують цей запит (можуть додаватися разом з поясненням їх релевантності);

• у випадку смерті особи необхідно надати свідоцтво про смерть або аналогічний офіційний документ, що підтверджує цей факт, а також навести відомості про те, чи фігурує в санкційних списках хтось із законних бенефіціарів майна померлого або спільних власників його активів.

Детальна інформація з усіх порушених питань розміщена у відкритому доступі на веб-сторінках зазначених комітетів Ради Безпеки ООН:

(https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_listhttps://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1988/materials).

Щодо процедури включення до Списків:

Процедуру включення до конкретного санкційного списку кожен санкційний комітет Ради Безпеки ООН здійснює згідно зі встановленими критеріями, які містяться у резолюціях Ради Безпеки ООН щодо запровадження відповідного санкційного режиму.

З запитом на включення фізичної чи юридичної особи до санкційного списку відповідного Комітету може звернутися кожна держава-член ООН. При поданні такого запиту держава має надати розгорнуту інформацію, що визначена особа відповідає встановленим критеріям на включення до санкційного списку.

Після отримання такого запиту відповідний Комітет прийматиме рішення, керуючись Принципами роботи Комітету, в яких зокрема зафіксована процедура подання запиту на включення.

Зазначені принципи роботи Комітету знаходяться на офіційній веб-сторінці кожного окремого Комітету.

Наприклад, керуючі принципи роботи Комітету 1718 щодо КНДР знаходяться за посиланням:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/committee-guidelines.

Крім того, на сайті кожного Комітету знаходиться уся необхідна інформація для подання запиту на включення чи виключення:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials (стосовно санкційного режиму щодо КНДР).

У випадку подання запиту на включення особи до санкційного списку Комітету 1267/1989/2253 щодо ІДІЛ (ДАІШ) та «Аль-Каїди» зазначеним Комітетом була запроваджена стандартна форма на включення:

1.   https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/standard_form_for_individuals_-_en.pdf - для фізичних осіб;

2.   https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/standard_form_for_groups_-_en.pdf - для груп;

3.   https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/standard_form_for_entities_and_undertakings_-_en.pdf - для юридичних осіб.

Щодо процедури виключення зі Списків:

Запити на виключення держава також може направляти безпосередньо до необхідного Комітету, в яких в першу чергу необхідно вказати, що визначена особа більше не відповідає критеріям, згідно з якими таку особу було внесено до cанкційного списку Комітету:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials (стосовно санкційного режиму щодо ЦАР).

Разом з цим, Резолюцією 1730 (2006) був створений Контактний центр щодо виключення з санкційних переліків (додається). Процедура подання запиту до Центру знаходиться за посиланням:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting/delisting-requests.

На офіційній веб-сторінці Центру також міститься статистична інформація щодо роботи Центру з опрацювання запитів на виключення:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting/delisting-requests.

Для опрацювання запитів щодо виключення з санкційного списку щодо ІДІЛ (ДАІШ) та «Аль-Каїди» на допомогу Комітету 1267/1989/2253 була створена Канцелярія Омбудсмена.

Фізична чи юридична особа може напряму звернутися до Канцелярії Омбудсмена з відповідним запитом на виключення.

З принципами подання запиту та з методами роботи Омбудсмена можна ознайомитися за пocилaнням:

https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/application та https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/approach-and-standard.