Щодо інформаційних джерел про осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю

Відповідно до статті 121 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” (далі – Закон) суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, і в той же день повідомити про це Уповноважений орган (Держфінмоніторинг України). 

Підставою для зупинення фінансової операції є факт її проведення особою, яку внесено до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, порядок формування якого визначається Кабінетом Міністрів України та який доводиться до суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом України.

Статтею 8 передбачено, що у випадку, коли суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які здійснюють фінансові операції, підозрюють або повинні були б підозрювати, що такі фінансові операції пов’язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, вони зобов’язані негайно повідомити про такі фінансові операції Уповноважений орган (Держфінмоніторинг України) та правоохоронні органи, визначені законодавством (СБУ). 

Підставою для виникнення підозр у суб’єктів первинного фінансового моніторингу можуть бути факти проведення фінансових операцій особами, зазначеними у:

- Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності (за даними  офіційного сайту Державного казначейства США (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml); 

- Переліку осіб, на які накладено фінансові санкції ( згідно з даними офіційного сайту Ради Європи (http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm);

- “Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності згідно з даними офіційного сайту ООН” (http://www.un.org/sc/committees/1267/consoltablelist.shtml),

-  інших інформаційних джерелах, які розміщені  за наступними Інтернет – адресами:

http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnkyc/Default.asp;

http://www.world-check.com/;

www.lawua.info/jurdata/dir237/dk237300.htm;

www.ssmsc.gov.ua:8080/9/3/1/19/;

www.fbi.gov;

www.ict.org.il;

www.sapt.org;

http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/fugitives.htm;

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9;

http://nak.fsb.ru/nac/ter­_org.htm.