Витяг з міжнародних стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення щодо проведення Національної оцінки ризиків (1 Рекомендація FATF)