Урядом України затверджено основні напрями розвитку національної системи фінансового моніторингу

Кабінет Міністрів України 12 травня ц.р. прийняв розпорядження «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації».

Зазначені напрями визначають головні аспекти та ключові напрями державної політики в частині законодавчого, практичного, організаційного та інституційного удосконалення національної системи фінансового моніторингу відповідно до міжнародних стандартів.

На додаток, розпорядженням затверджено план заходів, що покликаний реалізувати положення Закону          № 361 та оновлених міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії, а також системного вжиття заходів щодо запобігання та протидії і мінімізації ризиків та загроз використання національної фінансової системи для відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму.

Вказаний План передбачає цілий комплекс заходів, направлений на:

-   розвиток законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації;

-   удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;

-   підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;

-   посилення міжнародного співробітництва.

Як відмітив Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський: «Основні вектори нашої подальшої роботи затверджені. Спільно з зацікавленими державними органами та установами потрібно виважено та ефективно працювати для досягнення поставлених Урядом цілей».

Також, розпорядженням Уряду передбачено доручення міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати Держфінмоніторингу інформацію про виконання плану заходів з реалізації Основних напрямів, для узагальнення і подання що півроку звіту до Кабінету Міністрів.

 

________________________________________________