Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта"

Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 23.07.2020 № 26040-06-5/22301 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» (далі – проект постанови)  для отримання зауважень та пропозицій.

Проект постанови розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України з метою приведення актів Кабінету Міністрів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проектом постанови передбачено упорядкування процедури надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта. Прийняття постанови сприятиме належному виконанню суб’єктами первинного фінансового моніторингу обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, які звертаються за наданням послуг або користуються послугами суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 

Проект зазначеного регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному вебсайті Державної служби фінансового моніторингу України (www.fiu.gov.ua) в розділі «Законодавство»/«Регуляторна діяльність»/«Оприлюднення проектів актів».  

Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього повідомлення за наступними адресами: 

Міністерство фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, e-mail: infomf@minfin.gov.ua; 

Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

___________________________________________