Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 28.04.2007 №79

Держфінмоніторингом з метою підвищення якості інформації, що надходить від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, з червня 2007 року буде введено в дію кілька нових правил обробки вхідних повідомлень на наявність логічно-семантичних помилок. Їх суть полягає в наступному:

  1. Для банківських установ:

В інформації про фінансову операцію якщо заповнене хоча б одне з полів підструктури BNK_KOR структури OSOBA "Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення операції в іноземній валюті" та поле CL_TYPE "Тип участі в операції" має значення 1 (клієнт), 2 (особа, від імені або за дорученням якої діє клієнт), або 4 (особа, яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник клієнта)) то поля BNK_ACC "Номер рахунку", BNK_NM "Назва банку (філії)", BNK_ID "Код банку (філії)", BNK_STR "Код країни знаходження банку (філії)" підструктури BNK_U структури OSOBA "Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника операції, що використовується для здійснення операції" повинні бути заповнені.

  1. Для небанківських установ:
  • Для подачі повідомлень в електронній формі:

В інформації про фінансову операцію, якщо заповнене хоча б одне з полів структури cl-cor-bank "Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення операції в іноземній валюті" та поле cl_type "Тип особи, що має відношення до фінансової операції" має значення 1 (клієнт), 2 (особа, від імені або за дорученням якої діє клієнт), або 4 (особа, яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник клієнта)) то поля bank-acc-no "Номер рахунка", bank-name "Назва банку (філії)", bank-mfo "Код банку (філії)", структури cl-bank-account "Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції" та поле addr-state-id "Країна (код)" структури bank-addr "Адреса" повинні бути заповнені.

  • Для подачі повідомлень в паперовій формі:

В інформації про фінансову операцію якщо заповнене хоча б одне з полів 1180-1280 розділу "Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті" та поле 720 "Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код)" має значення 1 (клієнт), 2 (особа, від імені або за дорученням якої діє клієнт), або 4 (особа, яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник клієнта)) то поля 1070-1100 розділу "Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції" повинні бути заповнені.

У випадку якщо реквізити повідомлень суб’єктів первинного фінансового моніторингу не будуть підпадати під вищевказані критерії правил логічного контролю, Держфінмоніторингом в результаті обробки буде згенеровано повідомлення про помилку:

Для банківських установ: код 9502 "Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль".

Для небанківських установ: код 1502 "Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль".