Оновлено Керівництво FATF щодо бенефіціарної власності юридичних осіб

Після місяців інтенсивних консультацій із зовнішніми заінтересованими сторонами та приватним сектором FATF завершила роботу над оновленим Керівництвом, яке має допомогти країнам впроваджувати переглянуту Рекомендацію 24 щодо бенефіціарної власності юридичних осіб, яка, зокрема, передбачає вимогу використання юрисдикціями багатостороннього підходу для забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до належної, точної та актуальної інформації про справжніх власників компаній.

Оновлене Керівництво має на меті допомогти органам, відповідальним за формування політики, та практикам у визначенні, розробці та реалізації відповідних заходів щодо:

запобігання неправомірному використанню юридичних осіб для отримання незаконних доходів, пов’язаних із злочинністю чи тероризмом;

забезпечення збереження інформації про бенефіціарну власність державним органом чи органом, який функціонує як реєстр бенефіціарної власності, або через альтернативний механізм ефективного доступу до інформації, а також

оцінення та зменшення ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму, пов’язаних з іноземними компаніями.

Для приватного сектору Керівництво пояснює зв’язок між конкретними заходами прозорості та заходами належної перевірки клієнтів, та воно може бути корисним для компаній, фінансових та нефінансових організацій у впровадженні ними заходів у сфері ПВК/ФТ.

Оскільки Оновлене Керівництво зосереджено насамперед на Рекомендації 24, щодо правових утворень відповідно до Рекомендації 25, яка була переглянута на Пленарному засіданні FATF у лютому 2023 року, слід застосовувати Керівництво FATF щодо прозорості та бенефіціарної власності 2014 року (англ. мова) до його подальшого оновлення.

Ознайомитись із оновленим текстом Керівництва можна за поcиланням (англ. мова).

Крім того, Держфінмоніторинг рекомендує суб’єктам фінансового моніторингу звертати увагу у практичній роботі на Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, які продовжують бути доступні на офіційному веб-сайті Служби, в частині, що не суперечить оновленому Керівництву FATF.