До уваги учасників системи фінансового моніторингу

Представництвом ЄС в Україні здійснено переклад українською мовою Звіту Комісії до Європейського Парламенту і Ради «Про (наднаціональну) оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, що впливають на внутрішній ринок ЄС та пов’язані з транскордонною діяльністю» за 2019 рік.

У Звіті представлений систематичний аналіз  ризиків відмивання коштів або фінансування тероризму для конкретних продуктів та послуг та сфокусовано увагу на слабких сторонах, виявлених на рівні ЄС, як з точки зору нормативної бази, так і з точки зору ефективного правозастосування, і надаються рекомендації щодо їх усунення.

У Звіті визначено продукти та послуги, які можуть бути потенційно вразливими до ризиків ВК/ФТ на рівні внутрішнього ринку ЄС.

Крім того, у Звіті визначені пом’якшувальні заходи, які мають вживатися на рівні ЄС та на національному рівні для усунення ризиків, та подано низку рекомендацій для різних зацікавлених сторін.

З повним текстом Звіту можна ознайомитись у розділі «Діяльність» - «Національні ризики» - «Документи».