Інформація щодо бюджетних асигнувань на утримання Державної служби фінансового моніторингу України у 2014 році

Державна служба фінансового моніторингу України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується через Міністра фінансів України.

Держфінмоніторинг діє на підставі Положення про Державну службу фінансового моніторингу, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 466/2011.

Держфінмоніторинг утримується за рахунок коштів державного бюджету, є розпорядником бюджетних коштів третього рівня у системі мережі головного розпорядника коштів Міністерства фінансів України та здійснює видатки виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених в Державному бюджеті України на відповідний рік.

Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» Держфінмоніторингу встановлені бюджетні асигнування за такими бюджетними програмами:

- КПКВ 3509010 „Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу” – розпорядник бюджетних коштів Держфінмоніторинг;

- КПКВ 3509020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" – розпорядник бюджетних коштів Державний навчальний заклад післядипломної освіти “Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”, що знаходиться у сфері управління Держфінмоніторингу.

Сума затверджених Держфінмоніторингу бюджетних асигнувань у 2014 році складає  28447,9  тис. грн., в тому числі в розрізі бюджетних програм та окремих статей витрат:

тис. грн.
Назва статей
Код економічної класифікації видатків
Код програмної класифікації видатків (КПКВ)
3509010
3509020
Оплата праці
2110
17041,2
1192,6
Нарахування на оплату праці
2120
6168,9
432,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
1156,2
60,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
1,2
0
Інші видатки
5000
2310,7
83,5
ВСЬОГО
 
26678,2
1769,7