Інформація щодо бюджетних асигнувань на утримання Державної служби фінансового моніторингу України у 2020 році

       Державна служба фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується через Міністра фінансів України.

    Держфінмоніторинг діє на підставі Положення про Державну службу фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537.

    Держфінмоніторинг утримується за рахунок коштів державного бюджету, є розпорядником бюджетних коштів третього рівня у системі мережі головного розпорядника коштів Міністерства фінансів України та здійснює видатки виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених в Державному бюджеті України на відповідний рік.

      Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Держфінмоніторингу встановлені бюджетні асигнування за такими бюджетними програмами:

            - КПКВ 3509010 „Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу” – розпорядник бюджетних коштів Держфінмоніторинг;

            - КПКВ 3509020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" – розпорядник бюджетних коштів Державний заклад післядипломної освіти “Академія фінансового моніторингу”, що знаходиться у сфері управління Держфінмоніторингу.

        Сума затверджених Держфінмоніторингу бюджетних асигнувань у 2020 році складає  __123693,3 _ тис. грн., в тому числі в розрізі бюджетних програм та окремих статей витрат:

                                                                                                                                               тис. грн.

Назва статей

Код економічної класифікації видатків

Код програмної класифікації видатків (КПКВ)

3509010

(за загальним фондом)

3509020

(за загальним фондом)

3509020

(за спеціальним фондом)

Оплата праці

2110

85318,1

1994,4

2339,7

Нарахування на оплату праці

2120

18770,0

438,8

513,6

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

2177,3

173,8

171,6

Інші видатки

5000

10723,5

480,0

592,5

ВСЬОГО

 

116988,9

3087,0

3617,4