Наказ Держфінмоніторингу України «Про проведення перевірки в Держфінмоніторингу» відповідно до Закону України «Про очищення влади»

 

 

 

 
  TRIZUB


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

 

02.12.2014                                                                                            №         155                                                                              

                                                      м. Київ

 

Про проведення перевірки в

Держфінмоніторингу

відповідно до Закону України

«Про очищення влади»

 

 

З метою реалізації Закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, та Планом проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести у Державній службі фінансового моніторингу України перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону (далі - Перевірка), керівників структурних підрозділів, інших посадових осіб Держфінмоніторингу згідно з Графіком проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» в Держфінмоніторингу (далі – Графік), (додаток 1).

2. Визначити днями початку проведення Перевірки:

керівників структурних підрозділів Держфінмоніторингу - 2 березня 2015 року;

інших посадових осіб Держфінмоніторингу  - 1 червня 2015 року.

3. Визначити відповідальним за проведення Перевірки - відділ роботи з персоналом Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Держфінмоніторингу (далі - відповідальний підрозділ).

4. Відповідальному підрозділу:

довести цей наказ до відома працівників Держфінмоніторингу не пізніше наступного з дня його прийняття;

долучати до особових справ посадових осіб Держфінмоніторингу матеріали Перевірки.

5. Керівникам структурних підрозділів Держфінмоніторингу забезпечити ознайомлення з цим наказом всіх підлеглих працівників,
та надати листи ознайомлення з цим наказом до відповідального підрозділу.

6. Працівникам Держфінмоніторингу, визначеним в пункті 1 цього наказу, в десятиденний строк з дня початку проведення Перевірки згідно
із Графіком подати до відповідального підрозділу власноручно написану заяву:

про те, що до них не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», згідно з додатком 2;

про те, що до них застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», згідно з додатком 3.

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Голова                                                                                                      І.Б.Черкаський

 

 

 

 

                                                                                        Додаток 1
                                                                                        до наказу Держфінмоніторингу
                                                                                        від 2 грудня 2014 року № 155
 
 
Графік
проведення перевірки, передбаченої Законом
України «Про очищення влади» в Держфінмоніторингу
 
 
2 березня – 31 травня  2015 року – керівників самостійних структурних підрозділів;
 
16 березня – 31 травня 2015 року – заступників керівників самостійних структурних підрозділів;
 
30 березня – 31 травня 2015 року – керівників структурних підрозділів;
 
6 квітня – 31 травня 2015 року - заступників керівників структурних підрозділів, завідувачів секторів;
 
1 червня 2015 року – 27 лютого 2016 року - посадових осіб Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу;
 
22 червня 2015 року – 27 лютого 2016 року - посадових осіб Департаменту фінансових розслідувань;
 
6 липня 2015 року – 27 лютого 2016 року - посадових осіб Департаменту інформаційних технологій;
 
20 липня 2015 року – 27 лютого 2016 року - посадових осіб Юридичного управління, Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом;
 
10 серпня 2015 року – 27 лютого 2016 року - посадових осіб Управління контролю та адміністративно – господарської роботи, Відділу міжнародного співробітництва; Сектору організаційно – аналітичного забезпечення роботи керівника, Сектору внутрішнього аудиту, Сектору режиму та безпеки.
 
 
 
Начальник Управління планування, виконання
бюджету, бухгалтерського обліку  
та роботи з персоналом                                                                                Н.Г. Поплевічева  
 
 
 
 
                                                                                   Додаток 2
                                                                                   до наказу Держфінмоніторингу
                                                                                   від 2 грудня 2014 року № 155
 
                                                 
                                              Голові Державної служби фінансового
                    моніторингу України
                                                                         ___________________________________
                                                                          (прізвище, ім’я та по батькові керівника)
                                                                         ___________________________________
                                                                          (прізвище, ім’я та по батькові особи)
 
 
ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом
України
«Про очищення влади»
Я,___________________________________________________________
                                       (прізвище, ім’я та по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.
Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».
 
Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20_____  рік.
 
____ ____________ 20__ р.                                                              ____________
                                                                                                                                                                
                                                                                                        (підпис)
 
 
*Заява пишеться особою власноручно
 
 
 
Начальник Управління планування, виконання
бюджету, бухгалтерського обліку  
та роботи з персоналом                                                                                           Н.Г.Поплевічева
 
  
 
 
 
                                                                                 Додаток 3
                                                                                 до наказу Держфінмоніторингу
                                                                                 від 2 грудня 2014 року № 155
 
 
                                            Голові Державної служби фінансового
               моніторингу України
                                                                        __________________________________
                                                                       (прізвище, ім’я  та по батькові керівника)
                                                                        __________________________________
                                                                        (прізвище, ім’я та по батькові особи)
 
ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом
України
«Про очищення влади»
Я, _________________________________________________________________,
                                    (прізвище, ім’я та по батькові)
 
відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною _________________________________________ 
                               (третьою/четвертою)
статті 1 Закону, застосовується  щодо  мене.
                                                                 ____________________________________________________________________
               (зазначається, яка саме заборона застосовується)
 
Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».
 
Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 20_____ рік.
 
____ ____________ 20__ р.                                                              ____________
 
                                                                                                                                                
                                                                                                       (підпис)
*Заява пишеться особою власноручно
 
 
 
Начальник Управління планування, виконання
бюджету, бухгалтерського обліку  
та роботи з персоналом                                                                            Н.Г. Поплевічева