Щодо рубрики «Фінансовий моніторинг» на офіційних веб-сайтах суб’єктів державного фінансового моніторингу

На офіційних веб-сайтах суб’єктів державного фінансового моніторингу створені та функціонують інформаційні рубрики «Фінансовий моніторинг», де розміщуються правова база, роз’яснення суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо заходів належної перевірки, рекомендації по виявленню фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, методичні рекомендації щодо мінімізації ризиків та інша інформація з питань фінансового моніторингу.
Адреси відповідних розділів веб-сайтів державних регуляторів наступні:
            1. Міністерство фінансів України:
 
            2. Національний банк України:
 
            3. Міністерство юстиції України:
 
            4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України:
 
            5. Міністерство інфраструктури України:
 
            6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:
 
            7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: