До відома неприбуткових (благодійних) організацій щодо ризику бути використаними з метою фінансування тероризму

Сталий розвиток українського суспільства передбачає наявність прозорої та ефективної фінансово-кредитної системи та небанківського сектору, які захищені від зловживань щодо їх використання злочинцями для відмивання, легалізації „брудних” коштів та тими, хто фінансує тероризм.
 
Під фінансуванням тероризму розуміється надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для організації, підготовки і вчинення окремим терористом або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій.
 
Міжнародна практика та оцінка міжнародних експертів свідчить, що існують численні випадки залучення неприбуткових організацій до фінансування тероризму.
При цьому, неприбуткові організації можуть використовуватись як пряме джерело прибутку, або як прикриття для діяльності з відмивання грошей, або фінансування тероризму.
Тобто, використання неприбуткових організацій для фінансування терористичної діяльності може мати різні форми. Однією можливістю є створення неприбуткових організацій з заявленими доброчинними цілями, які однак насправді існують лише для переведення коштів на користь терориста або терористичної організації.
 
Іншою можливістю є проникнення терористів чи їх прибічників у неприбуткову організацію, створену для цілком законних гуманітарних чи доброчинних цілей. Після того як такі особи обіймуть провідні посади в неприбутковій організації, вони можуть переказати частину коштів, зібраних на благочинні цілі, для прямої чи непрямої підтримки терориста або терористичної організації. Іноді це робиться без прямого відому вкладників та в деяких ситуаціях без відому працівників і керівництва самої неприбуткової організації.
Є ще й така можливість, коли неприбуткова організація є посередником або прикриттям руху коштів, як правило, з однієї країни до іншої. У деяких випадках функція підтримки неприбутковою організацією може також розповсюджуватися на переміщення самих терористів та їх організаційну підтримку.
 
Як приклад можна навести ситуацію з типологій Групи з розробки фінансових засобів боротьби з відмиванням грошей (FATF), в якій йдеться про зловживання посадовим становищем в неприбуткових організаціях.
Неприбуткова організація мала філії в різних країнах, де здійснювала проекти з розвитку співпраці. Деякими з цих філій керували особи, пов’язані з терористичною організацією. Однак, керівник неприбуткової організації не знав про зв’язок частини ключового персоналу в керівництві її філій з цією терористичною організацією.
 
Головний офіс неприбуткової організації був розташований в одній країні, а одна з її філій - в країні-бенефіціарі, що отримувала допомогу від проекту. Незважаючи на те, що керівник філії неприбуткової організації в країні-бенефіціарі, не входив у штат працівників філії у країні, де розташований головний офіс, він отримував пожертви від різних фізичних і юридичних осіб (в тому числі нерезидентів). Таким чином, керівник філій в країні-бенефіціарі мав можливість спрямовувати ці кошти на користь терористичної організації, використовуючи своє посадове становище.
 
Тому, неприбутковим організаціям під час здійснення власної діяльності рекомендується звертати увагу на ризик бути використаними з метою фінансування тероризму.
Зважаючи на складність виявлення злочинного використання неприбуткових організацій терористами або терористичними організаціями та залучення їх до фінансування тероризму, неприбутковим організаціям доцільно здійснювати ідентифікацію осіб під час прийняття їх як учасників (членів) таких організацій, зокрема, вкладників благодійних фондів, а також звертати особливу увагу на джерела набуття неприбутковими організаціями майна на предмет недопущення бути залученим до фінансування тероризму.
 
Підставою для виникнення підозр у неприбуткових організацій можуть бути факти звернення до них осіб або проведення фінансових операцій такими організаціями з особами, зазначеними у:
Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності (за даними  офіційного сайту Державного комітету фінансового моніторингу України);
- Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності (за даними офіційного сайту Державного казначейства США (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml);
- Переліку осіб, на які накладено фінансові санкції (згідно з даними офіційного сайту Ради Європи (http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm);
- Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності (згідно з даними офіційного сайту ООН (http://www.un.org/sc/committees/1267/consoltablelist.shtml);
- інших інформаційних джерелах, які розміщені за наступними Інтернет – адресами: www.lexisnexis.com/hottopics/lnkyc/Default.asp.