Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – це міжурядовий орган, створений в 1989 році Міністрами його країн-членів. Метою FATF є встановлення стандартів та сприяння ефективному здійсненню правових, нормативних та оперативних заходів щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та іншими загрозами для цілісності міжнародної фінансової системи. Тому FATF – це “орган, що формує політику”, який працює над створенням необхідної політичної волі для проведення національних законодавчих і регуляторних реформ у цих сферах.

FATF розробила ряд Рекомендацій – Міжнародні стандарти з протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Вони складають основу для скоординованої відповіді на загрози для цілісності фінансової системи та забезпечення її функціонування на належному рівні. Вперше видані в 1990 році Рекомендації FATF були переглянуті в 1996, 2001, 2003 та в 2012 році, для забезпечення актуальності та відповідності, і призначені для універсального застосування.

FATF здійснює моніторинг прогресу своїх членів щодо імплементації необхідних заходів, здійснює перегляд методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму, а також сприяє реалізації відповідних заходів в глобальному масштабі.

У співпраці з іншими міжнародними партнерами, FATF веде роботу з виявлення вразливостей на національному рівні з метою захисту міжнародної фінансової системи від зловживань.

Пленарне засідання FATF під час якого приймаються рішення, проводиться тричі на рік.

Офіційний веб-сайт: http://www.fatf-gafi.org/