Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ)

Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ) – регіональний орган за типом FATF. ЄАГ створена в 2004 році і сьогодні є асоційованим членом FATF. В ЄАГ входять дев’ять держав: Білорусь, Індія, Казахстан, Китай, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.

Статус спостерігача надано 15 державам (в тому числі Україні) і 21 міжнародній організації.

Діяльність ЄАГ спрямована на зниження загроз міжнародного тероризму і забезпечення прозорості, надійності і безпеки фінансових систем держав-членів та їх подальшу інтеграцію в міжнародну інфраструктуру протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) відповідно до стандартів FATF та стандартів у сфері ПВК/ФТ інших міжнародних організацій, учасниками яких є держави-члени ЄАГ.

В рамках цієї діяльності ЄАГ проводить взаємні оцінки національних систем ПВК/ФТ держав-членів на основі методології FATF, досліджує типології відмивання коштів та фінансування тероризму і реалізує програми технічного сприяння державам-членам Групи, включаючи навчання кадрів.

Офіційний веб-сайт: https://eurasiangroup.org/en