Загальна характеристика міжнародної діяльності Держфінмоніторингу

Однією з важливих складових діяльності Державної служби фінансового моніторингу України є налагодження співпраці з міжнародними установами та іноземними партнерами, які відповідають за організацію ефективної протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

На сьогодні, Держфінмоніторинг активно співпрацює з Радою Європи (Комітет Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Конференцією Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (CEST №198)), Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки, Управлінням ООН з питань наркотиків та злочинності (UNODC), Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (Координатор проектів ОБСЄ в Україні), Європейською Комісією (проект «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні»), Організацією за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) та іншими міжнародними партнерами.

З 2002 року представники Держфінмоніторингу на постійній основі беруть участь та представляють інтереси України на Пленарних засіданнях MONEYVAL, залучаються до типологічних досліджень та взаємних оцінок країн-членів MONEYVAL. Представник Держфінмоніторингу є членом Робочої групи MONEYVAL із взаємних оцінок в рамках процедур 5-го раунду взаємних оцінок країн-членів MONEYVAL. У 2017 році Україна пройшла 5-ий раунд взаємної оцінки національної системи фінансового моніторингу Комітетом MONEYVAL за результатами якого Комітетом MONEYVAL у січні 2018 року було опубліковано Звіт про взаємну оцінку України.

Крім того, Держфінмоніторинг, на постійній основі, бере участь у діяльності Конференції Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (CEST №198) шляхом надання інформації про стан імплементації Україною як державою-учасницею статей зазначеної Конвенції та участі у міжнародних заходах, які проводяться під егідою Конференції.

Також, представники Держфінмоніторингу беруть участь у заходах, організованих Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), а також Держфінмоніторингом на постійній основі надається інформація на запити FATF.

З 2004 року Держфінмоніторинг є членом Егмонтської групи, яка на сьогодні поєднує підрозділи фінансових розвідок (ПФР) 159 країн світу та забезпечує обмін інформацією між її країнами-членами в розслідуванні відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

У 2007 році Україна стала першою державою на пострадянському просторі, яку було обрано місцем проведення засідань Робочих груп Егмонтської групи. Держфінмоніторинг організував та провів у м. Київ засідання Робочих груп Егмонтської групи, участь в яких взяли 125 представників ПФР та міжнародних експертів.

Представники Держфінмоніторингу постійно беруть активну участь у діяльності Егмонтської групи, зокрема у засіданнях її Робочих груп, Пленарних засіданнях, проектній діяльності, а також здійснюють обмін інформацією з іноземними ПФР через захищений канал зв’язку (ESW) Егмонтської групи. У 2018 році Держфінмоніторинг визначено переможцем конкурсу «Найкраща справа Егмонтської групи» (25-те Пленарне засідання Егмонтської групи, м. Сідней (Австралія)). Держфінмоніторинг з 2018 року є учасником команди проекту Егмонтської групи «Типології ПФР щодо відмивання коштів, одержаних від корупції».

За сприяння міжнародних організацій (Управління ООН з питань наркотиків та злочинності (UNODC)), Ради Європи, Європейської Комісії, Світового банку, МВФ, ОБСЄ, Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ), ОЕСР та ін.) Держфінмоніторинг, на постійній основі, бере участь та здійснює проведення міжнародних семінарів та конференцій за участю міжнародних експертів – представників підрозділів фінансових розвідок інших країн, правоохоронних органів, державних регуляторів, суддів та інших учасників системи.

Так, в рамках розбудови інституційної спроможності у сфері ПВК/ФТ, з 2017 року Держфінмоніторинг активно співпрацює з Європейською Комісією в рамках проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні».

З метою зміцнення потенціалу системи фінансового моніторингу протидіяти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Держфінмоніторинг, на постійній основі, співпрацює з Координатором проектів ОБСЄ в Україні в рамках щорічних проектів у сфері ПВК/ФТ.

Будучи однією з найрозвиненіших фінансових розвідок світу та маючи високу репутацію, Держфінмоніторинг постійно надає консультативну допомогу підрозділам фінансових розвідок інших країн світу щодо розвитку та вдосконалення їх національних систем протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Як приклад, фінансові розвідки Білорусі, Вірменії, Молдови, Киргизії, Казахстану, Азербайджану, та Таджикистану, яким Держфінмоніторинг надавав спонсорську допомогу, стали повноправними членами Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.