2016-06-16 00:00:00

Роз’яснення щодо електронної взаємодії суб’єкта первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу

На  виконання  вимог  Закону  України «Про  запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) доходів,  одержаних  злочинним  шляхом, фінансуванню  тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,  постанови  Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 року № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» та відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 24.11.2015 №1085, від 29.01.2016 №24 та від 08.06.2015 №542 суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які не є банківськими установами ( далі - СПФМ), зобов’язані подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу згідно із встановленими формами в електронному   вигляді,   засвідчену   електронним   цифровим   підписом   (далі   -   ЕЦП),   що генерований в установленому законодавством порядку.

Повідомлення  про фінансову  операцію суб'єкт  надсилає  Держфінмоніторингу    в електронному вигляді, а у разі несистематичного надсилання( протягом одного календарного року не більш як про чотири зареєстровані фінансові операції)- на паперових носіях.

У разі коли у суб'єкта виникає потреба подати протягом одного календарного року повідомлення про п'яту  та наступні  фінансові  операції, суб'єкт  забезпечує  його  надсилання  в електронному вигляді.

Для подання до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу в електронному вигляді СПФМ необхідно:

1) звернутись до Держфінмоніторингу відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 08.06.2015  №542 для отримання довідки про обліковий ідентифікатор2)  після   отримання   від   Держфінмоніторингу    довідки   про   обліковий ідентифікатор (форма встановлена наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542) СПФМ необхідно отримати в одному з акредитованих центрах сертифікації ключів (далі - АЦСК) відповідний сертифікат відкритого ключа та згенерувати особистий ключ для електронного цифрового підпису, яким СПФМ буде підписувати та шифрувати свої повідомлення про фінансові операції;

3) отримати у розробників програмне забезпечення для електронної взаємодії з  Держфінмоніторингом;

4) після виконання усіх вищезазначених дій СПФМ може подавати до Держфінмоніторингу  інформацію в електронному вигляді на відповідну адресу електронної пошти Держфінмоніторингу.