2016-01-15 10:37:00

Рекомендації по підготовці файла-додатка та магнітного або цифрового носія для передачі до Спеціально уповноваженого органу

З метою підвищення оперативності обробки файлів-додатків на цифрових/магнітних носіях та інформування банків щодо результатів обробки таких файлів, зменшення кількості файлів-додатків на цифрових/магнітних носіях, результати обробки яких не дозволяють прийняти їх на облік, пропонуємо враховувати наступне:
  1. файл-додаток (на даний час) може містити один блок даних, оскільки значення реквізиту FILE_OPER (Кількість екземплярів INF_DOD у файлі) завжди повинно дорівнювати «1»;
  2. значення тегу PR_NAME (Ім’я головного файлу) структури INF_DOD (Блок даних) файлу-додатку може набувати значення, яке відповідає імені файла-повідомлення про фінансову операцію (тип А або N), або імені файла-запита (тип C);
  3. значення тегу PR_NAME(Ім’я головного файлу) структури INF_DOD(Блок даних) файлу-додатку не може містити ім’я файла-відповіді (тип D), у тому числі і того, в якому тег OPR_DOD(Ім’я файла-додатка) підструктури FIL_DOD (Відомості про файл-додаток (файли-додатки) до екземпляра структури INF_OTV) структури INF_OTV (Блок відповіді) містить ім’я відповідного файла-додатка;
  4. допустимі формати файлів-додатків (вкладень), у тому числі і для випадку, коли файл-додаток (вкладення) являє собою файл архівної структури, визначені у Додатку 1 до Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 01.04.2013 № 436;
  5. після накладення відповідальною особою електронного цифрового підпису на сформований системою автоматизації банку файл – додаток у вигляді XML – файлу, необхідно засобами АРМ-НБУ зашифрувати підготовлений файл та засобами системи електронної пошти НБУ сформувати для направлення на адресу IRCPROD@U0QM поштовий конверт, який уміщує заголовок поштового конверта та зашифрований засобами АРМ-НБУ файл-додаток;
  6. при підготовці файла-додатка необхідно використовувати ключі, термін дії сертифікатів яких достатній для передачі носія із супровідним листом до Спеціально уповноваженого органу, обробки файла-додатка та отримання і обробки відповідного файла-квитанції типу Т, що надсилається Спеціально уповноваженим органом;
  7. не допускається вкладення в один поштовий конверт системи ЕП НБУ декількох файлів-додатків;
  8. після перенесення поштового конверту на цифровий або магнітний носій бажано перевірити носій на читання інформації, з метою уникнення випадків передачі до Спеціально уповноваженого органу носія, з якого інформація зчитується нестабільно, або який має механічні чи інші пошкодження;
  9. супровідний лист повинен містити усю інформацію, яка необхідна для опрацювання Спеціально уповноваженим органом файла-додатка відповідно до вимог нормативних документів;
  10. маркування носія повинно однозначно ідентифікувати носій, як додаток до супровідного листа, що зареєстрований відправником, а також те, що на носії розміщено поштовий конверт, підготовлений засобами системи електронної пошти Національного банку України, у якому знаходиться файл-додаток до конкретного файлу повідомлення або файл-додаток, що надається на підставі файлу-запиту.

Зразки оформлення супровідних листів до файлу-додатку на цифровому/магнітному носії


 
Державна служба фінансового моніторингу України
   вул. Білоруська, 24 м. Київ, 04655, МСП 655
 
Від 22.12.2015 № 545/12-2015  
 
Щодо файлів-додатків на носіях
 
На виконання вимог підпунктів 9 і 10 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», у відповідності до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 та Положення про систему електронної пошти Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2004 № 689:
__________ПрАТ «БАНК», МФО 399999, код ЄРПОУ 12345678, __________
(Назва банку/відокремленого підрозділу банка/філії іноземного банка/ліквідатора, МФО, код ЄДРПОУ,
_____обліковий ідентифікатор СПФМ GZVGZV___________________________
обліковий ідентифікатор СПФМ, серія та номер сертифікату на право здійснення функцій ліквідатора банків)
у відповідь на запит № ____0099021540/2015____________________________,
                                             (значення тегуZAP_NMB структури INF_ZAP файлу – запиту)            
що надійшов у файлі-запиті з іменем
 __XC0YYYCK.501__________________

  (ім’я файла у вигляді XC0RxxMD.Ynn)          
передає на цифровому/магнітному носії сформований системою автоматизації банку файл-додаток з іменем ____________XE0YYYCM.501_______________ ,
                                                                         (ім’я файла у вигляді XE0RxxMD.Ynn)
зашифрований за допомогою програмних засобів, вбудованих в АРМ-НБУ, підготовлений до надсилання засобами електронної пошти Національного банку України у вигляді поштового конверту з іменем
________8RNYYY09.01A_________

(ім’я поштового конверта у вигляді ???Rxx??.???)
 
На носій нанесено маркування, що містить ім’я поштового конверту, ім’я файлу-додатку, який передається, ім’я головного файлу, дату і номер реєстрації цього супровідного листа в журналі реєстрації вихідної кореспонденції.
 
Додаток: маркований носій типу______CD-диск_____________
                                                   (тип носія: CD-диск або інше (вказати який)
 
Посада                                            Ініціали, прізвище особи, що підписала лист
 
Виконавець,
Контактний номер телефона, адреса e-mail (за наявності)

 
Державна служба фінансового моніторингу України
   вул. Білоруська, 24 м. Київ, 04655, МСП 655
 
Від 02.09.2015 № 466/09-2015  
 
Щодо файлів-додатків на носіях
 
На виконання вимог підпунктів 9 і 10 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», у відповідності до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 та Положення про систему електронної пошти Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2004 № 689:
__________ПрАТ «БАНК», МФО 399999, код ЄРПОУ 12345678, __________
(Назва банку/відокремленого підрозділу банка/філії іноземного банка/ліквідатора, МФО, код ЄДРПОУ,
_____обліковий ідентифікатор СПФМ GZVGZV___________________________
обліковий ідентифікатор СПФМ, серія та номер сертифікату на право здійснення функцій ліквідатора банків)
у доповнення до повідомлення про фінансову операцію, зареєстровану
___02 вересня 2011 року________ за № ____847____________, яке направлено в
(дата реєстрації ФО в реєстрі СПФМ)                                          (номер ФО в реєстрі)
файлі – повідомленні з іменем
___________XА0YYY92.501_______________
(ім’я файла у вигляді XA0RxxMD.Ynn або XN0RxxMD.Ynn)          
передає на цифровому/магнітному носії сформований системою автоматизації банку файл-додаток з іменем ___________XE0YYY92.501_______________ ,
                                                          (ім’я файла у вигляді XE0RxxMD.Ynn)
зашифрований за допомогою програмних засобів, вбудованих в АРМ-НБУ, підготовлений до надсилання засобами електронної пошти Національного банку України у вигляді поштового конверту з іменем _________8REYYY09.01D________
(ім’я поштового конверта у вигляді ???Rxx??.???)
 
На носій нанесено маркування, що містить ім’я поштового конверту, ім’я файлу-додатку, який передається, ім’я головного файлу, дату і номер реєстрації цього супровідного листа в журналі реєстрації вихідної кореспонденції.
 
Додаток: маркований носій типу______CD-диск__________
                                                (тип носія: CD-диск або інше (вказати який)
 
Посада                                            Ініціали, прізвище особи, що підписала лист
 
Виконавець,
Контактний номер телефона, адреса e-mail (за наявності)
Державна служба фінансового моніторингу України
   вул. Білоруська, 24 м. Київ, 04655, МСП 655
Від 24.12.2015 № 585/12-2015                           
 
Щодо файлів-додатків на носіях
 
На виконання вимог підпунктів 9 і 10 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», у відповідності до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 та Положення про систему електронної пошти Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2004 № 689:
__________ПрАТ «БАНК», МФО 399999, код ЄРПОУ 12345678, __________
(Назва банку/відокремленого підрозділу банка/філії іноземного банка/ліквідатора, МФО, код ЄДРПОУ,
_____обліковий ідентифікатор СПФМ GZVGZV___________________________
 
обліковий ідентифікатор СПФМ, серія та номер сертифікату на право здійснення функцій ліквідатора банків)
у відповідь на запити №№ _______0099021550/2015,_0099021551/2015,____
(значення тегівZAP_NMB структури INF_ZAP файлу – запиту) 
____0099021552/2015,____0099021553/2015,__0099021554/2015__________
що надійшли у файлі-запиті з іменем ___________XC0YYYCM.501_________
                                                                      (ім’я файла у вигляді XC0RxxMD.Ynn)      
передає на цифровому/магнітному носії сформовані системою автоматизації банку файли-додатки з іменами 
________________XE0YYYCO.501-505______ ,
      
(імена файлів у вигляді XE0RxxMD.Ynn-Ynn)
зашифровані за допомогою програмних засобів, вбудованих в АРМ-НБУ, підготовлені до надсилання засобами електронної пошти Національного банку України у вигляді поштових конвертів, імена яких зазначено в додатку до листа.
 
На носій нанесено маркування, що містить ім’я файлів-додатків, що передаються, ім’я головного файлу, дату і номер реєстрації цього супровідного листа в журналі реєстрації вихідної кореспонденції та кількість аркушів додатку.
 
Додатки: список імен конвертів на _____ аркуш-і(ах), маркований носій типу
_______CD-диск_________
    (тип носія: CD-диск або інше (вказати який)
 
Посада                                               Ініціали, прізвище особи, що підписала лист
 
Виконавець,
Контактний номер телефона, адреса e-mail (за наявності)