2015-03-20 15:53:00

Інформація щодо бюджетних асигнувань на утримання Державної служби фінансового моніторингу України у 2015 році

Державна служба фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується через Міністра фінансів України.

Держфінмоніторинг діє на підставі Положення про Державну службу фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 455.

Держфінмоніторинг утримується за рахунок коштів державного бюджету, є розпорядником бюджетних коштів третього рівня у системі мережі головного розпорядника коштів Міністерства фінансів України та здійснює видатки виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених в Державному бюджеті України на відповідний рік.

Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» Держфінмоніторингу встановлені бюджетні асигнування за такими бюджетними програмами:

- КПКВ 3509010 „Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу” – розпорядник бюджетних коштів Держфінмоніторинг;

- КПКВ 3509020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" – розпорядник бюджетних коштів Державний навчальний заклад післядипломної освіти “Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”, що знаходиться у сфері управління Держфінмоніторингу.

Сума затверджених Держфінмоніторингу України бюджетних асигнувань у 2015 році складає  26508,1 тис. грн., в тому числі в розрізі бюджетних програм та окремих статей витрат:

тис. грн.

Назва статей

Код економічної класифікації видатків

Код програмної класифікації видатків (КПКВ)

3509010

3509020

Оплата праці

2110

15535,1

1153,1

Нарахування на оплату праці

2120

5639,2

418,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

1301,1

65,7

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

1,7

0

Інші видатки

5000

2310,2

83,5

ВСЬОГО

 

24787,3

1720,8