2022-02-14 16:00:00

Рекомендації щодо тестування суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу»

26 листопада 2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.11.2021 № 602 «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.2021 за № 1526/37148, згідно з яким термін набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 (далі – наказ Мінфіну № 322) перенесено з 27 листопада 2021 року на 01 травня 2022 року.

Наказом Мінфіну № 322 затверджені, зокрема, Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу (далі – Порядок доступу) та Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, в тому числі нові формати та категорії інформаційного обміну.

Виходячи з наведеного, впровадження Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу» (далі ІТС «ЕК СФМ») для інформаційного обміну та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) інформації відповідно до наказу Мінфіну № 322 буде здійснено одночасно з набранням чинності цього наказу.

Держфінмоніторинг з 15.02.2022 починає тестування  обміну інформацією з СПФМ – небанківськими установами  засобами ІТС «ЕК СФМ».

Звертаємо увагу, що у тестовий період (з 15.02.2022 та до набрання чинності наказу Мінфіну № 322) подана засобами ІТС «ЕК СФМ» СПФМ до Держфінмоніторингу інформація вважається тестовою та не береться на облік. Після закінчення тестового періоду зазначена інформація буде видалена з ІТС «ЕК СФМ».  

Згідно пункту 3 розділу І Порядку доступу кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП) суб’єкта:

для юридичної особи - КЕП посадової особи - керівника юридичної особи, або працівника, відповідального за фінансовий моніторинг (далі - відповідальний працівник) або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки, в сертифікаті яких зазначені реєстраційні дані суб’єкта та такої особи;

для фізичної особи - КЕП особи, в сертифікаті якої зазначені реєстраційні дані цієї особи.

Реєстраційні дані

для юридичних осіб

- ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) та додатково реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (далі – РНОКПП) працівника цієї юридичної особи, якому надається доступ;

для фізичних осіб - РНОКПП;

Згідно пункту 1 розділу ІІ Порядку доступу створення особистого кабінету здійснюється:

новим СПФМ, що стає на облік, на підставі КЕП суб’єкта (фізичної особи, фізичної особи - підприємця) чи керівника суб’єкта - юридичної особи, який має право вчиняти правочини від імені СПФМ, за результатами успішної електронної ідентифікації та автентифікації такої особи та внесеної первинної інформації про СПФМ до єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - єдиної інформаційної системи);

СПФМ, що стоїть на обліку, на підставі КЕП суб’єкта (фізичної особи, фізичної особи - підприємця) чи керівника суб’єкта - юридичної особи, який має право вчиняти правочини від імені СПФМ, за результатами успішної електронної ідентифікації і автентифікації такої особи та внесеної коригуючої інформації про суб’єкта до єдиної інформаційної системи.

Для інформаційного обміну та подання СПФМ інформації ІТС «ЕК СФМ» підтримує роботу з КЕП, наданим кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг. Довірчий список, в якому містяться відомості про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх кваліфіковані електронні довірчі послуги, надання яких передбачає використання алгоритмів електронного підпису, визначених ДСТУ 4145-2002 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння» розміщено на сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства цифрової трансформації України (https://czo.gov.ua).

Для доступу до особистого кабінету СПФМ  дотримуватися наступного порядку.

Для входу до особистого кабінету СПФМ необхідно використовувати КЕП у сертифікаті якого містяться відповідні реєстраційні дані.

Для юридичної  особи:

керівник юридичної особи, відомості про якого містяться у ЄДРПОУ, повинен пройти електронну ідентифікацію на основі КЕП та в особистому кабінеті підписати та подати повідомлення U-FM (Повідомлення про суб’єкта первинного фінансового моніторингу) де вказати відомості про суб’єкта та про відповідального працівника (працівників) з зазначенням його РНОКПП та отримати повідомлення V-FM про успішну обробку повідомлення U-FM;

у разі якщо таке повідомлення подавалось раніше (до набирання чинності наказу Мінфіну № 322) таке повідомлення надається з видом повідомлення «коригуюче»;

керівник юридичної особи в особистому кабінеті СПФМ може формувати та подавати тільки повідомлення U-FM. Формування та подання інших видів повідомлень, можливо лише відповідальними працівниками, актуальна інформація про яких внесена до розділів 3.5, 3.6 повідомлення U-FM. Відповідальні працівники можуть подавати і зміни до повідомлення U-FM;

за необхідності відповідальна особа в розділі «Налаштування» може внести реквізити працівників яким буде надано доступ до особистого кабінету СПФМ. Такі працівники в особистому кабінеті СПФМ мають право перегляду інформації та формування проектів повідомлень.

Для фізичної особи:

необхідно пройти електронну ідентифікацію на основі КЕП та в особистому кабінеті, підписати та подати повідомлення U-FM (Повідомлення про суб’єкта первинного фінансового моніторингу) де вказати відомості про себе з зазначенням РНОКПП та отримати повідомлення V-FM про успішну обробку повідомлення U-FM;

у разі якщо таке повідомлення подавалось раніше (до набирання чинності наказу Мінфіну № 322) таке повідомлення надається з видом повідомлення  «коригуюче»;

при першому вході в особистому кабінеті СПФМ може формувати та подавати тільки повідомлення U-FM, формування та подання інших видів повідомлень, можливо лише після отримання повідомлення V-FM про успішну обробку повідомлення U-FM.

Крім цього зазначаємо, ІТС «ЕК СФМ» має прикладний програмний інтерфейс (АРІ) для підключення суб’єктами первинного фінансового моніторингу власних інформаційних систем. Опис АРІ розміщено на сайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua) у розділі «Фінансовий моніторинг/Технології/Для небанківських установ»