2021-01-14 13:29:00

Роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового моніторингу

01 січня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», якою затверджено Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації, та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі – Порядок подання інформації).

Пунктом 4 Порядку подання інформації визначено, що:

Подання суб’єктом будь-якої інформації Держфінмоніторингу здійснюється в електронній формі до єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ІСФМ) з використанням складових е-кабінету: особистого кабінету або прикладного програмного інтерфейсу.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб’єкт подає її в паперовій формі шляхом надсилання заповненої візуальної форми повідомлення поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку.

Формат, структура, реквізити повідомлень, вимоги, довідники для їх заповнення, візуальна форма повідомлень, порядок інформаційної взаємодії суб’єкта з Держфінмоніторингом, а також порядок створення особистого кабінету та доступу до е-кабінету визначаються Мінфіном з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

Дія Порядку поширюється на всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкти) та відокремлені підрозділи суб’єкта, які є окремими юридичними особами та яким суб’єктом надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, крім суб’єктів, щодо яких Національний банк, відповідно до статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», виконує функції з державного регулювання і нагляду.

В той же час, постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу», поширено вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 на суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківські установи, державне регулювання і нагляд за якими, з питань фінансового моніторингу, здійснюється Національним банком України.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 4 Порядку подання інформації, Держфінмоніторингом розроблено проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі - Проєкт), яким затверджуються:

Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;

Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України (яким визначаються нові формати, структури, реквізити повідомлень, вимоги, довідники для їх заповнення, візуальна форма повідомлень, порядок інформаційної взаємодії суб’єкта з Держфінмоніторингом).

Станом на 14.01.2021, зазначений Проєкт знаходиться на стадії узгодження, а  після його підписання Міністром фінансів України буде направлено до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

Також, Проєктом передбачається набрання вищезазначеними порядками чинності через три місяці після їх офіційного опублікування. Такий термін є необхідним для приведення засобів автоматизації фінансового моніторингу, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу, так і Держфінмоніторингу, у відповідність до нових форматів, структур, довідників та інших визначених Проєктом вимог.

В рамках проєкту технічної допомоги, що надається Антикорупційною Ініціативою Європейського Союзу в Україні (EUACI), яка фінансується ЄС і співфінансується та впроваджується Міністерством закордонних справ Данії (DANIDA) Держфінмоніторингом отримано та розгорнуто у складі ІСФМ Інформаційно-телекомунікаційну систему «е -кабінет системи фінансового моніторингу» (далі ІТС «е-кабінет СФМ»).

ІТС «е-кабінет СФМ» має створену комплексну систему захисту інформації, яка у 2020 році пройшла державну експертизу у сфері технічного захисту інформації та за результатами розгляду експертною радою з питань державної експертизи у сфері технічного захисту інформації отримано позитивний експертний висновок та атестат відповідності зареєстрований в Адміністрації Держспецзв’язку за № 22336 від 18.12.2020 (дійсний до 18.12.2025).

Після прийняття та офіційної публікації зазначених порядків програмне забезпечення ІТС «е-кабінет СФМ» буде приведено Держфінмоніторингом у відповідність до Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.

А з набиранням чинності Порядку створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу, суб’єктам буде надано доступ до особистих кабінетів ІТС «е-кабінет СФМ».

З використанням особистих кабінетів ІТС «е-кабінет СФМ», користувачі суб’єкта, після проходження ними електронної ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації чи кваліфікованого електронного підпису, зможуть сформувати та подати до Держфінмоніторингу визначену законом інформацію, а також отримувати повідомлення, запити, рішення, доручення Держфінмоніторингу та іншої інформації.

Слід зазначити, що особистий кабінет ІТС «е-кабінет СФМ» не передбачає функціонал, що визначений пунктом 10 Порядку (ведення суб’єктом реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з проведенням фінансового моніторингу), забезпечення якого відноситься до компетенції суб’єкта.

З використанням прикладного програмного інтерфейсу ІТС «е-кабінет СФМ», суб’єкти можуть інтегрувати власні програмні засоби автоматизації фінансового моніторингу з цією ІТС та подавати до Держфінмоніторингу визначену законом інформацію, а також отримувати повідомлення, запити, рішення, доручення Держфінмоніторингу та іншу інформацію з використанням зазначених засобів суб’єкта, у тому числі і ведення електронних реєстрів повідомлень.

Водночас, повідомляємо, що до набуття чинності нормативно-правової бази щодо роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу та надання суб’єктам, відповідно да законодавства, доступу до особистих кабінетів ІТС «е-кабінет СФМ», суб’єкти зобов’язані надавати зазначену інформацію в електронному або паперовому вигляді  відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, зокрема Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24, та Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085.

______________________________