2019-07-01 16:02:06

Рекомендації щодо оцінки секторальних ризиків та заходів внутрішнього контролю СПФМ у сфері ПВК/ФТ

На виконання пункту 53 Плану заходів на 2017 - 2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 601-р., Державною службою фінансового моніторингу України проведено секторальну оцінку ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму.
У підсумку, отримані Держфінмоніторингом результати якісно-скорингової оцінки ризиків сектору, свідчать про високий рівень ризику ринку нерухомого майна в контексті його загроз, вразливостей та ймовірних наслідків бути використаним злочинцями в цілях відмивання коштів.
Відповідно до пункту 19 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний проводити в порядку, встановленому суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу, внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або незалежний аудит своєї діяльності (крім банківської діяльності) у цій сфері.
Порядок проведення внутрішніх перевірок або незалежного аудиту для суб’єктів первинного фінансового моніторингу – суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, та їх відокремлених підрозділів (далі - СПФМ) затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.07.2015 № 662 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України».
З огляду на зазначене, Державна служба фінансового моніторингу України підготувала документ, який призначений для поліпшення проведення СПФМ заходів внутрішнього контролю своєї діяльності в контексті виявлення та здійснення належних заходів щодо управління секторальними ризиками.
Цей документ носить рекомендаційний характер, який ставить за ціль допомогти СПФМ, що беруть на себе зобов’язання запровадити політику та процедури щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, в тому числі, шляхом поліпшення проведення внутрішніх перевірок та належної оцінки секторальних ризиків.
Використання цього підходу допоможе СПФМ визначити ризики, які можуть виникати у кожному випадку ведення діяльності СПФМ, зокрема можливості використання у схемах відмивання коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
СПФМ повинні пам'ятати, що найкращою формою захисту від використання у схемах ВК/ФТ є запобігання здійснення операцій, пов'язаних з цією діяльністю, в першу чергу, шляхом впровадження адекватних процедур передбачення та прогнозування.
Тому розробка та застосування профілактичних процедур, в тому числі щодо запобігання та зниження рівня секторальних ризиків, не повинна зосереджуватись виключно на спроможності виявляти, аналізувати та звітувати про підозрілі фінансові операції. СПФМ рекомендовано прагнути до виявлення клієнтів і операцій, які заздалегідь створюють ризик (наприклад, через належну перевірку, внутрішній контроль та навчання), для припинення таких операцій.
З питаннями для оцінки вразливостей СПФМ у сфері ПВК/ФТ пропонуємо ознайомитись за посиланням.