2016-04-22 14:40:00

Довідник кодів помилок (для електронного обміну з суб’єктами, які не є банками)

 

 
 

Довідник кодів помилок (для електронного обміну з суб’єктами, які не є банками)
(K_DFM15)

Код Значення
0000  Повідомлення взято на облік. Успішна обробка 
1000  Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файла) 
1001  Помилка структури 
1002  Файл прийнято частково (якщо файл містить декілька операцій, то частину операцій взято на облік) 
1003  Файл з помилками 
1004  Неможливо ідентифікувати суб'єкт 
1026  Системне ім'я файла не відповідає значенню атрибута FILE-NAME 
1100  Невірний ЕЦП на файл 
1101  Невірний ЕЦП для внутрішньої підструктури  
1102  Операція з таким номером у реєстрі вже існує (тег <KL-ID>, <KL-DATE>) 
1124  Кількість операцій у повідомленні (COUNT) не дорівнює кількості підструктур FM21 у цьому файлі 
1125  Максимальне значення номера операції (FM21-ID) у файлі не дорівнює кількості операцій (COUNT) у повідомленні 
1401  Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента 
1411  Помилка в типі даних реквізиту 
1421  Невідомий код класифікатора 
1431  Відсутність обов'язкового тегу MOD-ID (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»
1432  Відсутність обов'язкового тегу MOD-DATE (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»
1433  Відсутність значення тегу MOD-ID (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»
1434  Відсутність значення тегу MOD-DATE (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»
1435  Відсутність операції, яка коригується 
1437  В операції повинні брати участь хоча б один клієнт та хоча б один контрагент 
1438  Кількість учасників операції повинна бути більше одного 
1440  Відсутнє значення реквізиту 
1441  Відсутнє значення реквізиту для учасника-клієнта, або для особи, що діє від імені клієнта, або фактичного вигодоодержувача 
1442  Відсутнє значення реквізиту для учасника-клієнта 
1443  Відсутнє значення реквізиту для особи, що діє від імені клієнта 
1444  Відсутнє значення реквізиту для особи-резидента 
1445  Відсутнє значення реквізиту при ознаці закриття рахунку 
1460  Неприпустима дата 
1461  Значення реквізиту більше дати створення файла
1463  Для фізичної особи дата видачі документа не може бути менша дати народження 
1470  Сума операції не може бути від'ємним числом  
1501  Кожне слово із рядка значення реквізиту повинно містити літери тільки латиниці або тільки кирилиці 
1502  Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль  
1504  Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251)