Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Держфінмоніторингу

1. Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

2. Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

3. Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

4. Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

5. Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

6. Адміністративні дані в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації

7.  Інформація про нормативно-правові засади діяльності

8.  Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки

9.  Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки

10.  Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги

Держфінмоніторинг не володіє та не зобов’язаний володіти інформацією згідно чинного законодавства по наступних наборах даних:

1.  Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації

2.  План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення

3.  Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

4.  Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів

5.  Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики