Щодо виконання вимог законодавства суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна

Згідно із підпунктом «а» пункту 7 частини другої статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі – продажу нерухомого майна є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкти).

Відповідно до вимог частини другої статті 8 Закону виконання обов’язків суб’єкта забезпечується суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі – продажу нерухомого майна, під час підготовки та/або здійснення правочинів щодо купівлі – продажу нерухомості.

Звертаємо особливу увагу на те, що виконання обов’язків суб’єкта забезпечується незалежно від того на яку суму проводиться операція щодо купівлі – продажу нерухомого майна.

З метою забезпечення координації діяльності суб’єктів щодо організації фінансового моніторингу, Держфінмоніторингу розроблено та Міністерством фінансів України прийнято наказ від 23.07.2015 № 662 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 973/27418.

Вищезазначене Положення врегульовує діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі – продажу нерухомого майна, та їх відокремлених підрозділів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до вимог статті 6 Закону, до основних обов’язків суб’єкта належить, зокрема:

-         постановка на облік в Держфінмоніторингу;

-         розробка, впровадження та постійне оновлення правил фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу, призначення працівника, відповідального за його проведення;

-         виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та повідомлення Держфінмоніторингу про такі фінансові операції;

-         забезпечення у своїй діяльності управління ризиками та розроблення критеріїв ризиків;

-         забезпечення проходження відповідальним працівником навчання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також підвищення кваліфікації та інше.

Статтею 24 Закону передбачена відповідальність суб’єктів за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпорядження зброї масового знищення.

Крім того, звертаємо увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 затверджено нові форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового (крім банків/філій іноземних банків), та їх відокремленими підрозділами, та інструкцію щодо їх заповнення. Вищезазначений наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371 та набрав чинності 24 квітня 2016 року.

Наказ розміщено на офіційному веб – сайті Держфінмоніторингу у розділі «Законодавство/Акти державних органів/Акти Міністерства фінансів України».

Окрім цього, форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу розміщено у розділі «Фінансовий моніторинг/Форми обліку і подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу».