Виконання рішення Державної служби фінансового моніторингу України стосовно зупинення видаткових фінансових операцій при наявності договору овердрафт

Державна служба фінансового моніторингу України у зв’язку із зверненнями банків щодо забезпечення виконання рішення Держфінмоніторингу про зупинення видаткових фінансових операцій згідно частини третьої ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), у випадках, якщо на зазначеному рахунку Клієнта обліковується  попередньо надана і не погашена на момент виконання рішення Держфінмоніторингу, сума кредиту овердрафт по договору овердрафт повідомляє про наступне.

Овердрафт як особливий вид короткострокового кредиту надається банком клієнту понад його залишок на поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої у договорі суми, тобто встановлюється спеціальний режим роботи поточного рахунка клієнта. У разі надання кредиту овердрафт за поточним рахунком клієнта утворюється дебетовий залишок.

Тобто дебетовий залишок коштів на рахунку клієнта банку свідчить про попередньо проведені фінансові операції з отримання клієнтом від банку кредиту.

Відповідно до вимог частини четвертої ст. 23 Закону у разі зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої цієї статті прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу в день проведення, але не пізніше 12 годин наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції, зобов’язаний повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій спеціально уповноваженого органу.

При цьому слід зазначити, що в будь-якому випадку зарахування коштів на поточний рахунок, навіть якщо заборгованість по кредиту овердрафт обліковується за цим же рахунком, операції з зарахування коштів є прибутковими фінансовими операціями і їх наслідком є збільшення залишку коштів на рахунку. Одночасно, зважаючи на спеціальний режим роботи з поточним рахунком, автоматичне/технічне списання заборгованості перед банком за тілом та відсотками по кредиту овердрафт за своєю економічною суттю є відображенням видаткових фінансових операцій з повернення клієнтом раніше отриманого від банку активу (коштів у вигляді кредиту овердрафт).
У підсумку, проведення даних видаткових фінансових операцій призводить до зменшення активів (коштів), що належать клієнту, оскільки кошти з поточного рахунку клієнта списуються на користь банку в якості погашення кредиту овердрафт.
Отже автоматичне/технічне зменшення дебетового залишку за рахунком із спеціальним режимом роботи є свідченням здійснення видаткових фінансових операцій на користь банку, проведення яких заборонено рішеннями Держфінмоніторингу щодо зупинення / продовження зупинення видаткових фінансових операцій клієнта банку.