Положення про Робочу групу ЗМЗ

 

СХВАЛЕНО

Рішенням 6-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

20 грудня 2018 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Робочу групу з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

 

1.   Робоча група з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Робоча група) утворена при Раді з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до підпункту 4 пункту 6 Положення про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613.

2.   Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, дорученнями Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також цим Положенням.

3.   Основними завданнями Робочої групи є:

забезпечення підвищення міжвідомчої координації з питань, пов’язаних із протидією фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

розроблення показників фінансування розповсюдження зброї масового знищення, які характерні для України;

розроблення рекомендацій пов’язаних із протидією фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з метою забезпечення суб’єктами державного фінансового моніторингу методично-роз’яснювальної роботи для суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

розроблення рекомендацій наглядовим органам у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження щодо пріоритетності перевірки питань дотримання СПФМ зобов’язань щодо застосування цільових фінансових санкцій за розповсюдження зброї масового знищення;

розроблення рекомендацій щодо усунення технічних недоліків та недоліків ефективності за результатами взаємних оцінок України Комітетом MONEYVAL.

4.   Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

залучати для розгляду питань, пов’язаних з її діяльністю, працівників Держфінмоніторингу (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення нарад та інших заходів;

запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій для розгляду та опрацювання питань, що належить до її компетенції.

5.   Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос керівника Робочої групи.

Засідання Робочої групи визнається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

6.   До складу Робочої групи входять представники Держфінмоніторингу, суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та інших зацікавлених державних органів, установ та організацій.

Склад Робочої групи затверджується на засіданні Робочої групи шляхом голосування.

7.   Робочу групу очолює керівник, який за посадою є директором Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

8.   Заступником керівника – секретарем Робочої групи за посадою є начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

9.   Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби.

10.   Про засідання Робочої групи члени Робочої групи повинні бути попередньо повідомлені Держфінмоніторингом не менше ніж за десять робочих днів до початку його проведення.

11.   Результати засідання Робочої групи оформлюються протоколом, який підписується її керівником, а за відсутності керівника - його заступником.

12.   Протокол направляється членам Робочої групи, представники яких приймали участь у поточному засіданні Робочої групи.

13.   Протокол Робочої групи розміщується на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

14.    Організаційно-технічне забезпечення діяльності Робочої групи покладається на Держфінмоніторинг.

 

СКЛАД

Робочої групи з  питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

 

1.      

Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу – керівник Робочої групи

2.      

Начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу – заступник керівника-секретар Робочої групи

3.      

Представник Міністерства фінансів України

4.      

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

5.      

Представник Міністерства юстиції України

6.      

Представник Міністерства інфраструктури України

7.      

Представник Національного банку України

8.      

Представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  

9.      

Представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

10.  

Представник Державної фіскальної служби України

11.  

Представник Генеральної прокуратури України (за згодою)

12.  

Представник Національної поліції України

13.  

Представник Національного антикорупційного бюро України (за згодою)

14.  

Представник Державного бюро розслідувань (за згодою)

15.  

Представник Служби безпеки України (за згодою)

16.  

Представник Державної служби експортного контролю України

17.  

Представник Адміністрації Державної прикордонної служби України

18.  

Представник Міністерства закордонних справ України

19.  

Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

20.  

Представник Національного інституту стратегічних досліджень (за згодою)