На підставі яких документів має проводитись ідентифікація Посольства в Україні, а саме інформація про контролерів та фінансовий стан? Як проводиться ідентифікація фінансового центру іноземної країни, якщо оплата страхових платежів здійснюється через нього (якщо так, то яким чином?)

Відповідно до частини шістнадцятої статті 9 Закону нормативно-правовими актами державних регуляторів, може визначатися перелік ідентифікаційних даних, які з’ясовуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема, у разі встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає дипломатичне представництво іноземної держави, акредитоване в Україні в установленому порядку.

Таким чином відповідним актом державного регулятора буде визначено перелік ідентифікаційних даних, які будуть з’ясовувати субєкти первинного фінансового моніторингу в такому випадку.

Разом з тим, необхідно зазначити, що суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють ідентифікацію, верифікацію та вивчення своїх клієнтів, а не установи, через які клієнти здійснюють платежі.