Чи підлягає ідентифікації суб’єктом первинного фінансового моніторингу особа, яка є стороною договору про надання суб’єкту первинного фінансового моніторингу (професійними учасниками ринку цінних паперів) послуг зв’язку, комунальних послуг, аудиту

Згідно з Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», професійні учасники ринку цінних паперів – це особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено цим Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта).

На підставі пункту 2 частини другої статті 6 Закону суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених Законом.

Згідно із пунктом 21 частини першої статті 1 Закону клієнт – будь-яка особа, яка:

звертається за наданням послуг до субєкта первинного фінансового моніторингу;

користується послугами субєкта первинного фінансового моніторингу;

є стороною договору (для субєктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 14 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, а також у випадках, передбачених статтею 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність»);

є гравцем у лотерею або азартну гру, в тому числі казино, електронне (віртуальне) казино (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті «в» пункту 7 частини другої статті 5 цього Закону).

Враховуючи вищезазначені норми законодавства, суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані забезпечувати ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів відповідно до законодавства під час надання фінансових або інших послуг у процесі здійснення основної діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.