Чи необхідно суб’єктам первинного фінансового моніторингу отримувати документи безпосередньо від клієнта при його ідентифікації/верифікації? Чи може СПФМ отримувати документи з різноманітних легальних джерел при здійсненні ідентифікації/верифікації клієнта при його ідентифікації?

Згідно з частиною першою статті 9 суб’єкти первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язані на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено цим Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта).

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 1 Закону офіційний документ – документ, складений, виданий, засвідчений з дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв’язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти і який містить передбачені законодавством реквізити та відомості.

Разом з тим, під час ідентифікації клієнта СПФМ може використовувати інформацію від клієнта у вигляді, довідок, листів, пояснень, заповненого клієнтом опитувальника тощо у випадках визначених абзацами другим та третім частини сьомої статті 9 Закону.