Методичні рекомендації щодо особливостей виявлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Для зловживання на ринку купівлі-продажу нерухомого майна використовуються різноманітні методи, механізми та інструменти, переважна більшість з яких можуть вважатися цілком легальними, однак в них використовуються кошти нелегального походження.

З метою попередження використання суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкт), що працюють на ринку нерухомості з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вони повинні вживати певні заходи обачливості при аналізі ризиків як нових, так і існуючих клієнтів.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) суб’єкт зобов’язаний забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення, зокрема з використанням засобів автоматизації, та повідомляти про це Держфінмоніторинг. Пунктом 1 Розділу VI Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.07.2015 № 662, передбачено, що виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, в тому числі тих, які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, або інформації про підозри щодо діяльності осіб або їх активів, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, здійснюється суб’єктом (відокремленим підрозділом) на підставі:

критеріїв ризиків, визначених самостійно суб’єктом з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених Міністерством фінансів України;

встановлених за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

типологічних досліджень у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених Держфінмоніторингом;

рекомендацій та роз’яснень Держфінмоніторингу.

Оцінювання ризику клієнта здійснюється суб’єктом за відповідними критеріями, зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, і видом товарів, послуг, які клієнт отримує від суб’єкта.

Аналіз найбільш розповсюджених методів та схем, дозволив виділити ознаки проведення ризикових операцій на ринку нерухомості, що свідчать про можливість проведення операцій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або тих, що пов’язані з такими діями.

Отже, рекомендуємо ріелторам для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу при укладанні угод з клієнтами звертати увагу на наступне:

- клієнтом є новостворене підприємство, організоване виключно для придбання об’єкта нерухомості та ніякої іншої фінансово-господарської діяльності не здійснює, та підконтрольне нерезиденту;

- клієнтом є фізична особа, в т.ч. засновник юридичної особи вік та/або фізичний стан якої може свідчити про неможливість активної підприємницької діяльності (віком до 25 або понад 70 років);

- клієнт працює тільки через представників;

- клієнт розраховується за операцією готівковими коштами;

- клієнт намагається здійснити операції з нерухомим майном, на яке накладено арешт;

- походження капіталів, залучених при проведенні операцій з нерухомим майном, невідоме або знаходиться за кордоном, в тому числі в державах (на територіях), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- походження капіталів, залучених при проведенні операцій з нерухомим майном з країни, яка віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон або підтримує міжнародну терористичну діяльність;

- покупцем виступає юридична особа з незначним періодом діяльності (як правило такий термін не перевищує трьох місяців з дня державної реєстрації);

- здійснення операцій з нерухомим майном ціна якого суттєво відрізняється від ринкової.

У разі виявлення фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу або стосовно якої є підозра, що вона пов’язана, стосується або призначена для фінансування терористичної діяльності, фінансування розповсюдження зброї масового знищення, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу), що її виявив, невідкладно інформує про це відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу). Відповідальний працівник перевіряє зазначену інформацію та у випадках, передбачених Законом, забезпечує її реєстрацію та повідомляє Держфінмоніторинг і правоохоронні органи.

Зокрема, наголошуємо на доцільності застосування суб’єктами ризик - орієнтованого підходу, який передбачає дотримання умов належної обачності щодо клієнтів на підставі визначення вузьких місць, які можуть характеризувати високий рівень ризику відмивання коштів та фінансування тероризму.