Роз’яснення щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу, зокрема файлами 
типу L (файл-лист)

 

 На чисельні звернення банківських установ з питань обміну інформацією файлами типу L (файл-лист) повідомляємо.

До прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема з питань інформаційного обміну та запровадження структурованих файлів, рекомендуємо банкам  надавати до Держфінмоніторингу інформацію з питань фінансового моніторингу (крім повідомлень про фінансові операції (у т.ч. прибуткових), про суб’єкта, рішень, доручень, запитів, відповідей, файлів додатків) у вигляді файлів типу L засобами транспортної системи НБУ з використанням АРМ-НБУ-Інформаційного.

Ім’я файлу типу L має відповідати вимогам розділу ІІІ Порядку  електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 (наприклад – XL0ILP2I.101).

У разі  виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі такої інформації до Держфінмоніторингу в електронній формі рекомендуємо подавати її в паперовому вигляді рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур’єрського або фельд’єгерського зв’язку.

У зв’язку з набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 27.10.2020 № 637 «Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації» Держфінмоніторинг рекомендує суб’єктам первинного фінансового моніторингу заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації надавати до Держфінмоніторингу у вигляді файлів типу L (файл-лист) засобами транспортної системи НБУ з використанням АРМ-НБУ-Інформаційного у форматі xls.

Надсилання  Держфінмоніторингом суб’єктам первинного фінансового моніторингу – банківським установам повідомлення про розгляд заяви щодо збільшення строку подання запитуваної інформації здійснюватиметься виключно у вигляді файлів типу L засобами транспортної системи НБУ з використанням АРМ-НБУ-Інформаційного.

Водночас, у разі надсилання вищевказаної заяви у паперовому вигляді рекомендуємо зазначати повну адресу для зворотнього листування та вказувати номер факсу.

Крім того, у разі необхідності надання до Держфінмоніторингу інформації у зв’язку з зупиненням фінансових операцій, поновленням проведення фінансових операцій та настанням подій, пов’язаних з зупиненням фінансових операцій, рекомендуємо надавати наступні повідомлення: про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання; про залишок коштів  на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та інші зупинені активи; про поновлення проведення фінансових операцій; про звернення клієнта; про накладення арешту на рахунки клієнта у вигляді файлів типу L засобами транспортної системи НБУ з використанням АРМ-НБУ-Інформаційного у форматі xls з використанням відповідних довідників, наведених у Додатку № 1.

Рекомендовані формати файлів-повідомлень наведено у Додатку № 2 до Порядку.