Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 27.09.2006 № 188

Держфінмоніторингом з метою підвищення якості інформації, що надходить від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, з грудня 2006 року введено в дію кілька нових правил обробки вхідних повідомлень на наявність логічно-семантичних помилок. Їх суть полягає в наступному:

В інформації про фінансову операцію значення полів „Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті” (OPR_SUMG) та „Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)” (OPR_SUMV) обов’язково повинні бути заповнені та відповідати один одному.

Зокрема, при проведенні фінансової операції у гривнях (код валюти 980) значення полів OPR_SUMG „Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті” та OPR_SUMV „Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)” повинні дорівнювати один одному

При проведенні фінансової операції у валюті необхідно обов’язково заповнювати поле „Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті” (OPR_SUMG) при чому значення цього поля повинно відповідати даним занесеним до поля „Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)”, тобто бути еквівалентним вказаній сумі у валюті.

Інше правило логічного контролю стосується відповідності заповнення полів ADR_STR “Юридична адреса або адреса проживання учасника” та CL_REZ Ознака резидентності:

Якщо значення поля ADR_STR “Юридична адреса або адреса проживання учасника” дорівнює 804 (Україна), то значення поля CL_REZ Ознака резидентності  повинно набувати значення 1.

Якщо значення поля ADR_STR “Юридична адреса або адреса проживання учасника” (Постанови НБУ, від 2003.06.04, № 233) не дорівнює 804 і непорожнє, то поле CL_REZ Ознака резидентності повинно набувати значення 2.

У випадку якщо реквізити повідомлень суб’єктів первинного фінансового моніторингу не будуть підпадати під вищевказані критерії правил логічного контролю, Держфінмоніторингом в результаті обробки буде згенеровано повідомлення про помилку:

Код 9502 „Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль”