Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 12.12.2005 №241

Держфінмоніторингом з метою підвищення якості інформації, що надходить від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, найближчим часом буде введено в дію наступне правило логічного контролю вхідних повідомлень. Його суть полягає в наступному:

В інформації про одну фінансову операцію форма розрахунку (компенсації), що надається особою (клієнтом) за об'єкт операції (поле А) та форма розрахунку (компенсації), що отримує особа (клієнтом) за об'єкт операції (поле Б) не можуть приймати значення одночасно "безготівкові гривні", якщо об’єкт, що передається особою (клієнтом) (поле ЄЄЄЄ) та об’єкт, що одержується особою (клієнтом) (поле ЕЕЕЕ) приймає значення "гривні", особливо, якщо в полі "опис операції, призначення платежу" зазначено, наприклад "сплата за товари згідно рахунку фактури № 222-3333".

  1. Для банківських установ:

Контролюється поле:

  • ЮOPR_VID1 "Код виду операції" (Постанови НБУ, від 04.06.2003 р. № 233)

Неможлива наступна комбінація:

  • поля А "Форма розрахунку (компенсації), що надається особою (клієнтом) за об'єкт операції" та Б "Форма розрахунку (компенсації), що отримує особа (клієнтом) за об'єкт операції" заповнюються згідно з довідником "Форма розрахунку (компенсації)" (K_DFM01A) мають значення 1 та 1 (Грошовими одиницями України у безготівковій формі );
  • Поля ЕЕЕЕ "Об'єкт, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" та ЄЄЄЄ "Об'єкт, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" заповнюються згідно з довідником "Об'єкт операції" (K_DFM01D) мають значення 2980 та 2980 (гривні).
  1. Для небанківських установ:

Контролюється поле:

Для подачі повідомлень в електронній формі:

  • OPR_VID1 "Вид операції (код)" (наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2004, № 122);

Для подачі повідомлень в паперовій формі:

  • 600 "Код виду фінансової операції" (наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 р. № 48)

Неможлива наступна комбінація:

  • Поля А "Форма розрахунку (компенсації), що надається особою (клієнтом) за об'єкт операції" та Б "Форма розрахунку (компенсації), що отримує особа (клієнтом) за об'єкт операції" заповнюються згідно з довідником "Форма розрахунку (компенсації)" (K_DFM01A) мають значення 1 та 1 (Грошовими одиницями України у безготівковій формі );
  • Поля ЕЕЕЕ "Об'єкт, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" та ЄЄЄЄ "Об'єкт, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" заповнюються згідно з довідником "Об'єкт операції" (K_DFM01D) мають значення 2980 та 2980 (гривні).

У випадку якщо реквізити повідомлень суб’єктів первинного фінансового моніторингу будуть підпадати під вищевказані критерії правил логічного контролю, Держфінмоніторингом України в результаті обробки буде згенеровано повідомлення про помилку:

Для банківських установ: Код 9502 "Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль. Операція не має економічного сенсу".

Для небанківських установ: Код 1502 "Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль. Операція не має економічного сенсу".