Довідник кодів помилок (для електронного обміну з банками)

Довідник кодів помилок (для електронного обміну з банками) (xls, 36 kB)

 

Довідник кодів помилок (для електронного обміну з банками)
(K_DFM14)

Код Значення
0000 Повідомлення взято на облік. Успішна обробка 
9000  Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файла) 
9001  Помилка структури файла-повідомлення  
9002  Відсутній кореневий елемент POVIDOMLEN 
9003  Файл прийнято частково (не всі операції з файла-повідомлення взято на облік) 
9004  Файл з помилками (усі операції з файла-повідомлення не взято на облік) 
9005  Невірна кількість підструктур USTANOVA 
9006  Невірний набір атрибутів підструктури USTANOVA 
9007  Невірна кількість підструктур INF_STR 
9008  Невірна кількість підструктур UST_ADR 
9009  Невірна кількість підструктур UST_VDP 
9010  Невірна кількість підструктур COMMENT 
9011  Невірна кількість елементів ADR_STR 
9012  Невірна кількість елементів ADR_OBL 
9013  Невірна кількість елементів ADR 
9014  Невірна кількість елементів ADR_TLF 
9015  Невірна кількість елементів ADR_EMAIL 
9016  Невірна кількість елементів VDP_POS 
9017  Невірна кількість елементів VDP_NM1 
9018  Невірна кількість елементів VDP_NM2 
9019  Невірна кількість елементів VDP_NM3 
9020  Невірна кількість елементів VDP_TLF 
9021  Невірна кількість елементів VDP_EMAIL 
9022  Невірна кількість елементів UST_ADR 
9023  Невірна кількість елементів UST_VDP 
9024  Невірна кількість елементів COMMENT 
9025  Невірний набір атрибутів підструктури POVIDOMLEN або відсутність значення в атрибуті підструктури POVIDOMLEN 
9026  Системне ім'я файла не відповідає значенню атрибута FILE_NAME 
9100  Невірний ЕЦП на файл 
9101  Невірний ЕЦП структури INF_STR 
9102  Операція з таким номером у реєстрі вже існує (тег <KL_ID>, <KL_DATE>) 
9103  Невірна довжина рядка в атрибуті FILE_NAME 
9104  Невірний формат дати (часу) в атрибутах FILE_DATE + FILE_TIME або дата в атрибуті FILE_DATE не в діапазоні <поточна дата> - <один рік тому від поточної дати> 
9105  Нечислове значення в атрибуті FILE_OPER 
9106  Невірна довжина ідентифікатора ключа в атрибуті ID_KEY 
9107  Невірна довжина підпису в атрибуті FILE_SIGN 
9108  Нечислове значення в атрибуті UST_TYP 
9109  Нечислове значення в атрибуті UST_VID 
9110  Невірна довжина рядка в атрибуті UST_MFO 
9111  Невірна довжина рядка в атрибуті UST_ID 
9112  Невірна довжина рядка в атрибуті UST_NAME 
9113  Нечислове значення у тегу ADR_STR 
9114  Нечислове значення у тегу ADR_OBL 
9115  Невірна довжина рядка у тегу ADR 
9116  Невірна довжина рядка або нечислове значення у тегу ADR_TLF 
9117  Невірна довжина рядка у тегу ADR_EMAIL 
9118  Невірна довжина рядка у тегу VDP_POS 
9119  Невірна довжина рядка у тегу VDP_NM1 
9120  Невірна довжина рядка у тегу VDP_NM2 
9121  Невірна довжина рядка у тегу VDP_NM3 
9122  Невірна довжина рядка або нечислове значення у тегу VDP_TLF 
9123  Невірна довжина рядка у тегу VDP_EMAIL 
9124  Кількість операцій у повідомленні (FILE_OPR) не дорівнює кількості підструктур INF_STR у цьому файлі 
9125  Максимальне значення номера операції (STR_ID) у файлі не дорівнює кількості операцій (FILE_OPR) у повідомленні 
9209  Невідповідність коду класифікатора K_DFM07 
9210  Невідповідність коду класифікатора K_DFM05 
9216  Невідповідність коду класифікатора KL_K040 
9217  Невідповідність коду класифікатора K_DFM11 
9220  Невірна інформація у тегу/атрибуті UST_NAME 
9221  Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_POS 
9222  Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM1 
9223  Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM2 
9224  Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM3 
9225  Невірна інформація у тегу/атрибуті ADR 
9230  Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута UST_NAME повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці  
9231  Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута VDP_POS повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці 
9232  Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута VDP_NM1 повинно містити літери тільки латиниці або тільки кирилиці 
9233  Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута VDP_NM2 повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці 
9234  Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута VDP_NM3 повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці 
9235  Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута ADR повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці 
9401  Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента  
9411  Помилка в типі даних реквізиту 
9421  Невідомий код класифікатора 
9431  Відсутність обов'язкового тегу MOD_ID (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»
9432  Відсутність обов'язкового тегу MOD_DATE (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»
9433  Відсутність значення тегу MOD_ID (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»
9434  Відсутність значення тегу MOD_DATE (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення 
первинного»
9435  Відсутність операції, яка коригується (операція, яка коригується, відсутня на обліку у ДКФМУ)
9436  Кількість учасників операції (значення тегу <OPR_KOL>) не збігається з кількістю підструктур <OSOBA> 
9437  В операції повинні брати участь обов'язково хоча б один клієнт та один контрагент 
9438  Кількість учасників операції повинна бути більше одного 
9440  Відсутній обов'язковий реквізит або його значення 
9441  Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта 
9442  Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта 
9443  Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для особи, що діє від імені клієнта 
9446  Відсутній розділ DOC_REG для учасника-клієнта (статус (тип) учасника: юридична особа, філія (структурний підрозділ), суб'єкт підприємницької діяльності) 
9447  Відсутній розділ DOC_PASS для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта (статус (тип) учасника: фізична особа, суб'єкт господарювання) 
9448  Відсутній розділ ADR_U для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта 
9460  Значення реквізиту не належить до періоду <поточна дата> - <два роки тому від поточної дати> 
9461  Значення реквізиту більше дати створення файла
9462  Дата не відповідає автоматичному логічно-семантичному контролю  
9463  Для фізичної особи дата видачі документа (<DOC_DT>) не може бути менша дати народження 
9470  Сума не може бути від'ємним числом (OPR_SUMV, OPR_SUMG) 
9501  Кожне слово із рядка значення реквізиту повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці 
9502  Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль  
9504 Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251)