Опис файлів доведення Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (варіант з транспортним заголовком для банків)

Номер та назва елемента/структури Назва тега/атрибута Тип Обов'яз-ковість Примітки
Головна структура transport-file 
Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) – транспортний заголовок 
1.1  Назва ТФ  file-name  C(12) 
1.2  Дата створення ТФ  file-date  D(8) 
1.3  Час створення ТФ  file-time  H(4) 
1.4  Ідентифікатор ключа ЕЦП  id-key  C(6) 
1.5  ЕЦП файла  file-signature  B(128) 
Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (структура list-terror
2.1  Кількість облікових записів   count-record  N(7) 
2.2  Версія Переліку  ver-list  N(7) 
2.3  Дата версії Переліку  date-ver-list  D(8) 
2.4  Тип Переліку  type-list  N(1)  * 1 - повний перелік, 2 - зміни до переліку попередньої версії 
2.5  Облікові дані ДКФМУ (структура acount-list)   ** 
2.5.1(C1)  Номер особи в Переліку  number-entry  N(7) 
2.5.2(C2)  Дата внесення особи до Переліку  date-entry  D(8) 
2.5.3(C3) 
 
Тип запису 
 
type-record 
 
N(1) 
 

 
* 1 - новий запис (додається до Переліку осіб),
2 - модифікований запис (надається замість існуючого) 
2.5.4(C4)  Тип особи   type-entry  C(1)  * 1 - юридична особа, 2 - фізична особа 
2.5.5(C5)  Джерело, відповідно до якого особу внесено до Переліку  program-entry  C(150)  ** 
2.5.6  Ім'я особи (структура aka-list)   ** 
2.5.6.1(C6)  Прізвище резидента / ім'я 1 нерезидента / найменування юридичної особи  aka-name1  C(350) 
2.5.6.2(C7)  Ім'я резидента / ім'я 2 нерезидента  aka-name2  C(350)     
2.5.6.3(C8)  По батькові резидента / ім'я 3 нерезидента  aka-name3  C(350)    
2.5.6.4(C9)  Ім'я 4 нерезидента  aka-name4  C(350)    
2.5.6.5(C10)  Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма та ін.  type-aka  C(2) 
2.5.6.6(C11)  Категорія псевдоніма   category-aka  C(6)   
2.5.6.7(C12)  Якість псевдоніма  quality-aka  C(1)    *1 - висока (Good), 2 - низька (Low) 
2.5.7(C13)  Дата народження / Дата реєстрації юридичної особи  date-of-birth-list  С(500)     ** 
2.5.8(C14)  Місце народження / Місцезнаходження юридичної особи   place-of-birth-list  C(750)     ** 
2.5.9 (C15)  Громадянство  citizenchip-list  С(500)     ** 
2.5.10(C16)  Національність  nationality-list  С(500)       
2.5.11(C17)  Посада  designation-list    С(500)     ** 
2.5.12(C18)  Рід діяльності  working-list  С(500)     ** 
2.5.13(C19)  Почесні, професійні, релігійні та інші звання   title-list  С(500)     ** 
2.5.14  Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу)  (структура document-list ** 
2.5.14.1(C20)  Серія та номер  document-id  С(1000)    
2.5.14.2(C21)  Дата видачі   document-date  С(500)    
2.5.14.3(C22)  Країна видачі  document- country  C(1000)   
2.5.14.4(C23)  Країна видачі (код)  code - documentcountry  C(3)     * Указується цифровий код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 
2.5.14.5(С24)  Найменування органу, що видав документ  document-reg  С(1000)    
2.5.15(С25)  Ідентифікаційний номер/код  id-number-list  C(1000)     ** 
2.5.16  Місцезнаходження (структура address-list ** 
2.5.16.1(C26)  Країна  country  C(250)    
2.5.16.2(C27)  Країна (код)  country-code  C(3)     * Указується цифровий код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 
2.5.16.3(C28)  Поштовий код   postal-code  C(50)    
2.5.16.4(C29)  Область (штат, провінція)  state-province  C(300)    
2.5.16.5(C30)  Місто   city  C(300)    
2.5.16.6(C31)  Вулиця   address1  C(350)    
2.5.16.7(C32)  Будинок  address2  C(350)    
2.5.16.8(C33)  Офіс   address3  C(50)    
2.5.16.9(C34)  Адреса (не структурована)  address  C(1000)       
2.5.17(C35)  Відмітка про винесення судом вироку (рішення)   noted-on- conviction  C(1000)    
2.5.18(C36)  Відмітка про перебування у місцевому та міжнародному розшуку   noted-on- prosecution  C(700)    
2.5.19(C37)  Додаткова інформація  comments  C(4000)    
2.5.20(C38)  Актуалізація запису  comments-record  C(1000)    
2.5.21(C39)  Відмітка про виключення з Переліку осіб  noted-off-list  D(8)    
2.5.22  Банківські реквізити (структура bank-list   ** 
2.5.22.1(С40) Інформація про банк, у якому відкрито рахунок  bank-inf  С(1000)   
2.5.22.2(С41) Номер банківського рахунку  bank-count  С(1000)    

* Елемент може зустрічатись лише один раз щодо елемента верхнього рівня. 

** Елемент може зустрічатись декілька разів щодо елемента верхнього рівня.